EMNER

Spilfægteri?

GRØN POLITIK: Da Troels Lund Poulsen (V) overdrog sit miljøministerium til sin partifælle Karen Ellemann, udtrykte han stolthed over at have stået fadder til ”dette største miljøpolitiske aftryk i nyere danmarkshistorie”, nemlig udmøntningen af EU’s vandplaner. Siden har hans efterfølger også udtrykt opbakning til planerne. Når så et tredje Venstremedlem af regeringen, nemlig fødevareminister Henrik Høegh, til et landbrugsmøde i Haderslev med lige så stor stolthed betegner regeringens plan ”Grøn Vækst 2.0”, som ”en kæp i hjulet på vandplanerne”, bliver man som udenforstående ærlig talt forvirret på et højere plan. Nu må vi have nogle klare meldinger fra regeringen! Har man oprigtige visioner på miljøområdet – eller er der (igen!) blot tale om tomt spilfægteri?