Lokalpolitik

Spilhuset kan laves til sauna

HJORTDAL:Som alle andre lokalsamfund ønsker Hjortdalområdet også et multihus. Det fremgik af en af de arbejdsgrupper, der i september blev nedsat efter det indledende møde om en kommunal landsbypolitik, der blev holdt på Hjortdal Skole. Gruppen, der skulle arbejde med planer om et multihus, kunne på opfølgningsmødet ikke komme med et forslag til, hvor huset skulle ligge eller hvor stort, det skulle være. Det gamle redningshus, der nu er erhvervet af Fjerritslev Kommune, indgik i drøftelsen. Blandt anvendelsesmulighederne blev nævnt kunststed, udskænkning og toiletter. Spilhuset kunne med sin beliggenhed indrettes til sauna med panoramaudsigt for vinterbadere. Under punktet bevarelse af kulturværdier, langede Kaj Albrektsen ud efter fredningsmyndighederne, der ikke levede op til opgaven med at vedligeholde de fredede områder på eksempelvis Gammel Hvarre. Der blev rejst kritik af, at lokalpolitikerne ser gennem fingrene med at helårshuse bliver solgt til ferieboliger. Ejler Winkel kunne i den forbindelse oplyse, at der i Fjerritslev kommunalbestyrelse var en opblødning med hensyn til byggemodningsprojekter i oplandsbyerne. - Der er afsat en mio. kr. om året til byggemodningsprojekter. Hidtil har man koncentreret sig om Fjerritslev, fortalte Winkel. Han tilføjede, at der er politisk opbakning og velvilje til at tilgodese projekter i landsbyerne. - Området ved Slettestrand skal være pænt og attraktivt hele året. Hvis det er rart for os, er det også rart for turisterne, lød det fra Slettestrandgruppen, der gerne ville have de høje gadelysmaster udskiftet med noget mere jordnær belysning, så kunne man bedre se stjernene, når man gik aftentur til stranden. Formand for Hjortdal Beboer- og Forældreforening Tina Bilgram sprudler af begejstring over den vifte af aktiviteter, der var kommet ud af idekataloget. - Med den energi og entusiasme, der bliver lagt for dagen i arbejdet, tror jeg, at der kommer meget godt ud af det, der nu er sat i gang. Vi har ved tidligere lejligheder vist, at her i Hjortdalområdet står vi sammen. Se bare hvordan, det gik, da kommunen ville lukke vores bibliotek, siger Tina Bilgram.