Gistrup

Spillere kaldt til afdelingsmøde

{ GISTRUP: LKB-Gistrups medlemmer i tennisafdelingen er tirsdag 15. januar kl. 19.15 kaldt til det årlige medlemsmøde i klubhuset for blandet andet at vælge formand og næstformand til indstilling på klubbens hovedgeneralforsamling sidst i februar. På det tilsvarende møde sidste år var fremmødet så ringe, at det ikke lykkedes at få valgt en ny formand, da Søren Dahl ønskede at stoppe. Det manglende fremmøde blev forklaret med, at sæsonen ikke var i gang, så efter sommerferien blev der indkaldt til et ekstraordinært medlemsmøde med det primære formål igen at få valgt en ny formand. Selvom det i forhold til sæsonen var på det rette tidspunkt, lykkedes det heller ikke at finde en afløser denne gang, så forud for mødet på tirsdag appellerer Søren Dahl kraftigt til, at der kan blive valgt flere ind i bestyrelsen på tirsdagens møde. Som det har været de seneste år har bestyrelsen alene bestået af formanden Søren Dahl, og det er for lidt, for udover de daglige gøremål bliver der ikke overskud til nye initiativer. Der er således masser af potentiale i afdelingen, hvor der kunne laves blandt andet instruktionsaftener i foråret for alle interesserede og ikke mindst for nye medlemmer, mens der er stor interesse blandt de unge for ikke blot at træne, men også at spille turnering. Sidstnævnte kræver imidlertid, at nogle forældre melder sig som holdledere og til at køre til og fra kampene. Endelig har der i flere år også været planer om at få etableret en overdækning og måske endda et lille klublokale i tilknytning til de tre kunststofbaner lige ved foden af Lundby krat.