Hospitaler

Spilleregler er V-politik

Et centralistisk projekt kalder Venstres byrådsmedlem i Vesthimmerland Lise Harbo den nye sygehusstruktur (6.6.). Samtidig appellerer hun sin partifælle, indenrigs-og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, om at vende tommelfingeren ned for planerne om et nyt sygehus i Himmerland.

Det sidste tror vi nu ikke på vil ske, da netop selvsamme minister flere gange har gentaget, at specialerne skal samles på færre sygehuse. I forbindelse med Venstre-ministerens besøg på Aalborg Sygehus (12.4.) kunne man dagen efter læse i NORDJYSKE, at Lars Løkke Rasmussen kom med følgende tre markeringer: * ”Hvis de nordjyske regionspolitikere ikke indskrænker antallet af sygehus-matrikler, får de ikke deres sygehusplan godkendt af Sundhedsstyrelsen.” * ”Med strukturreformen har vi en historisk chance for at lave et bedre sundhedsvæsen. Derfor bør politikerne vise mod og samle specialerne færre steder end i dag”. * ”Det er selvfølgelig lettest at sige, at alt blot skal være ved det gamle, og at der fortsat skal være sygehuse alle de steder, hvor man har det i dag. Men status quo er ikke en gangbar konklusion”. Tydeligere kan det næsten ikke siges og det er da også meldinger, som ligger i klar forlængelse af den sundhedslov, som et flertal i Folketinget vedtog sidste år. Et flertal, som bestod af V, K, R, DF og S. Det er bl.a. den nye sundhedslov, som sygehusstrukturen bygger på, både fordi vi skal leve op til de kvalitetskrav, der ligger i lovgivningen. Derudover har vi store problemer med lægerekrutteringen ikke mindst i vores landsdel, hvilket strukturen også tager højde for. Planen for sygehusbetjeningen i Himmerland har ét klart sigte fra vores side, nemlig at fremtidssikre sygehusfunktionen i området frem for at vi står med en endnu større centralisering i form af ingen sygehuse i Himmerland! En fortsat sikring af sygehusfunktionerne i Himmerland mener vi kan opnås ved at funktionerne samles ét sted, hvor der samtidig sikres optimale fysiske rammer. Alternativet er, at de to nuværende sygehuse i Himmerland i løbet af få år, som følge af bl.a. lægemanglen og kravene om specialesamlingerne vil være væk og at der herefter ikke er nogle sygehuse mellem Randers og Aalborg. Et nyt sygehus kan udover gode rammer for patienterne også være med til, at understøtte moderne arbejdsmetoder og optimale arbejdsgange. Det kan give Sygehus Himmerland en rolle som fremtidens sygehus og en tiltrækkende arbejdsplads for sundhedspersonalet. Det undrer os meget, at så mange Venstre-politikere er uenig i de holdninger, som deres partifæller har gennemført som lovgivning. Det burde være her, at kritikken skulle rettes mod, eftersom sygehusplanerne i Region Nordjylland bygger herpå. Vores hensigt med beslutningen har klart været at leve op til såvel lovgivningen og samtidig sikre en fortsat sygehusfunktion for de godt 100.000 borgere i Himmerland. Det mener vi, at beslutningen lever op til og er derfor fortsat optimistiske i forhold til at få tilvejebragt anlægsmidlerne til det nye projekt, jf. de retningsliner, der foreløbig indgår i økonomiaftale mellem VK-Regeringen og Danske Regioner. Det er rent faktisk Venstre, der som det største regeringsparti har ansvaret for de overordnede spilleregler for sundhedsvæsenets indretning, og ministeren er særdeles klar i mælet. Vi socialdemokrater ser det som vores opgave fortsat at sikre en fremtidssikret decentral struktur med høj vægt på borgernes tryghed. Vi kalder det at være ansvarlige og anerkende at landets love gives af folketinget. Lis Harbo og dele af Venstre i Nordjylland vil åbenbart hellere lave politisk mudderkastning og abeflytning - det er vi overbeviste om at nordjyderne sagtens gennemskuer, uanset højden i stemmeføringen eller retoriske kneb.