Spillestedet sætter sin lid til V-folk

BESPARELSER:Tak for reaktionen på vores debatindlæg i NORDJYSKE. Vi er klar over, at politikerne ikke er i en ønskeposition, når der skal spares på budget 2004, og at det ikke er et politisk ønske at spare vitale kulturelle aktiviteter væk, samt at byrådet har en bunden opgave i forhold til budget 2004. Men Jeres udtalelser rokker ikke ved, at børne- og kulturudvalget i sparekataloget peger på reduktioner af en række områder på tre procent, enkelte aktiviteter med ti procent, og så Spillestedet og Pandrup Kino med 100 procent. Det kan kun opfattes som udvalgets klare politiske signal om en nedprioritering af vitale kulturelle aktiviteter. Vi er også klar over, at der ligger et forslag om en ny pulje på 75.000 kroner om året til kulturelle aktiviteter. Det er en positiv udvikling, som forhåbentlig vil komme mange initiativtagere til gode. Spillestedet håber da også, at kunne komme i betragtning med støtte til særlige arrangementer og hjælp til etablering af de krævede forhold. Vores økonomi til selve musikdriften er imdilertid, som tidligere forklaret, dybt afhængig af et tilsagn om kommunalt driftstilskud. Spillestedet er indforstået med, at vi ikke kan gå ramt forbi, når der skal spares. En mindre besparelse i lighed med f.eks. folkeoplysningsområdet, kan vi nemmere foholde os til end det forslag, som indgår i det materiale, som byrådet skal prioritere efter! Alt andet lige er det glædeligt og positivit at høre Flemming Jansen og Henrik C. Pedersen, der repræsenterer flertallet i byrådet slå fast, at de og Venstre ikke vil spare de vitale kulturelle aktiviteter væk. Det sætter vi vores lid til!