Lokalpolitik

Spillet om de 38.613 måske-nordjyder

30 kommuner er nu på plads i den ny nordjyske region - men hvad med Morsø, Aalestrup og Mariager?

Døren ind til den nordjyske region er åben nogle dage endnu. Døren ud bliver næppe åbnet på klem. Problemet er bare, at stort set ingen har lyst til at gå ind. Derimod er der nogle, der vældig gerne vil ud. De tre partier, der i juni indgik forlig om fremtidens kommunale struktur, sidder endnu tilbage med en række løse ender, og ikke så få af dem drejer sig om den nordjyske region. I dag står kun to ting fast: Regionen kommer minimum til at omfatte Nordjyllands 27 kommuner plus Hanstholm, Thisted og Sydthy, der p.t. hører under Viborg Amt. 12 andre kommuner i samme amt, som forligspartierne gav valgfrihed mellem den nordjyske og den midtjyske region, vælger det sidste. Formelt set skal de inden på onsdag sige, hvad de vil, hvorefter forligspartierne i september drøfter deres fremtid. Men svaret fra samtlige 12 lyder "Nej tak til Nordjylland, og partierne har på forhånd gjort det klart, at de 12 ikke tvinges ind i den nordjyske region. Hængepartierne Dermed er der 542.250 "sikre" indbyggere i fremtidens Nordjylland. Der kan komme op til 38.613 flere, afhængigt af hvad først lokalpolitikerne i tre andre kommuner og dernæst kommunalordførerne fra Venstre, konservative og Dansk Folkeparti beslutter sig for. Hængepartierne hedder Mariager, Morsø og Aalestrup. Mariager havde de tre forligspartier egentlig tiltænkt en fremtid i den midtjyske region. Forleden fandt de tre andre kommuner rundt om Mariager fjord (Hobro, Arden og Hadsund) imidlertid sammen og har indbudt Mariager til at gå med i den ny fælles kommune. Lokalpolitikerne i Mariager tager stilling i løbet af et par uger - og har indstillet sig på, at et ja til en fjordkommune også betyder et ja til den nordjyske region. I Morsø og Aalestrup kommuner er situationen den præcis modsatte. De to hører i dag hjemme i Viborg Amt, men begge er af forligspartierne flyttet over i den ny nordjyske region. Begejstringen over dét er til at overskue, og begge steder overvejer man en sammenlægning med nabokommuner, som i begge tilfælde ligger i den midtjyske region. Der fremføres flere argumenter for i givet fald at gøre sådan. Ét, ikke ganske uvæsentligt er, at en kommunesammenlægning kunne være en billet til den midtjyske region. Kattelem med risiko Nøglen til denne mulige kattelem er en formulering i strukturforliget. Her skriver de tre partier, at de er enige om, at "den nøjagtige afgrænsning af alle regioner skal tilpasses i overensstemmelse med ønsker fra kommuner om sammenlægning på tværs af de aftegnede regionsgrænser". Centralt placerede politikere fra de tre forligspartier pointerer imidlertid uden for citat, at der ikke står, at det er lokalpolitikerne i en sammenlagt kommune, der afgør, hvilken region denne kommune skal tilhøre. Og en sammenlægning kan ikke gøres betinget af, hvilken region kommunen efterfølgende - af Folketinget - placeres i. Hvis derfor Morsø og Aalestrup forlover sig med en eller flere af deres respektive nabokommuner, kan konsekvensen blive, at ikke alene Morsø og Aalestrup, men også deres partnere - som følge af sammenlægningen - efterfølgende placeres i den nordjyske region. - Mon virkelig byrådet i Sallingsund, der netop har sagt nej til den nordjyske region, er parat til at gamble med det fremtidige tilhørsforhold? spørger et medlem af Folketingets kommunaludvalg. Mens 12 kommuner fik frit valg med hensyn til regionalt tilhørsforhold, gælder det samme altså mildt sagt ikke for Morsø og Aalestrup. Fortsætter de på egne ben, bliver det i den nordjyske region. Forlover de sig hen over forligspartiernes regionsgrænse, vil ingen i forligskredsen i dag sige, hvad udgangen bliver. En af arkitekterne bag strukturforliget, Kristian Thulesen Dahl, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets finansudvalg, vil heller ikke lægge sig fast før senere, men siger dog: - Vi kæmpede stærkt for at gøre den nordjyske region større. Det mislykkedes. Psykologisk vil det derfor politisk være meget svært for os at acceptere, at den gøres mindre.