Spillet om magten på havnen

Grundejere og erhvervsdrivende vil også være med til at bestemme

ØSTER HURUP: Som et af sine sidste gøremål lagde Hadsund Kommunes byråd i december 2006 låg over en konflikt, som havde udviklet sig mellem Øster Hurup Fiskerihavn, der i årtier har stået for driften af havnen, nye ansigter blandt de erhvervsdrivende og ikke mindst ejerne af de 36 nye huse, der er skudt op ved havnen. Det vil sige, det troede man da. Beslutningen resulterede i et sæt vedtægter, som indebar, at brugerne af havnen fik fire pladser i bestyrelsen, de handlende og grundejerforeningen hver en og kommunen som ejer af havnen to pladser. Men da vedtægterne nåede ud til de implicerede, protesterede grundejerforeningen og de handlende over at komme i mindretal i bestyrelsen. Mariagerfjord Kommunes udvalg for teknik og miljø besluttede derfor at tage sagen op på ny. Nu arbejder et såkaldt havnestrukturudvalg med repræsentation af de nævnte parter samt Mariagerfjord Kommune på at fordele magten på havnen. Der er for nylig holdt to møder, men uden at man ligefrem kan øjne en løsning. Problemer afløst af nye Stort set lige siden beslutningen om at udstykke et areal ved havnen til 36 nye boliger blev truffet, har brugerne af havnen med jævne mellemrum udtrykt utilfredshed. Det trak længe ud med at få den lovede erstatning for de havneskure, der blev majet ned for at bane vej for de nye huse. Det faldt først endeligt på plads, da kommunen ved at sælge havnepieren skaffede penge til de sidste skure. Det gav et nyt problem: Den nye ejer, Ove Rasmussen, mente nemlig, at han havde ret til havnepengene fra gæstesejlerne, men dermed gik havneforeningen glip af indtægter, og hele sidste år stredes man om den sag. I år er der fundet en løsning: Ove Rasmussen får lejeindtægterne, og kommunen kompenserer Øster Hurup Fiskerihavn for tabet. Løsningen gælder dog kun for i år. Undervejs i byggeprocessen har brugerne desuden følt sig stærkt generet af fygende sand og skidt, og de krævede sidste år erstatning for skader, de mente, det påførte bådene. Det blev blankt afvist af kommunen.