Lokalpolitik

Spiloppen får bedre lokalforhold

DYBVAD:Ledere og børn i skolefritidsordningen med navnet Spiloppen på Dybvad Skole glæder sig over udsigten til snart at få bedre forhold. Den 15. oktober får Spiloppen nemlig overdraget det nedlagte områdekontors lokaler på skolen. I den forbindelse har skolen søge om en bevilling på 23.500 kr. plus moms. Beløbet skal dække nødvendige udgifter i forbindelse med overtagelsen. Der skal nemlig bruges 3500 kr. til etablering af døråbning og ca. 20.000 kr. til installering af et varmestyringsanlæg. Sæby Byråds børne- og kulturudvalg har indstillet, at de 23.500 kr. frigives fra af budget-rådighedsbeløbet til skolerenoveringsopgaver. Indstillingen forelægges i første omgang økonomiudvalget og derefter byrådet.