Spin har overtaget styringen

Meget politik er sådan nogle abstrakte ord: Skattestop, verdens bedste uddannelser, globalisering, strukturreform. Vi møder det mest i overskrifter og hurtige politikerudsagn på tv: Skattestoppet er urokkeligt.

Vi skal have verdens bedste uddannelser. Danmark skal være parat til globaliseringen. Strukturreformen vil skabe fornyet dynamik. Det kan være svært at forbinde noget konkret med dem. Måske det er derfor politikerne godt kan lide at sige dem. Men af og til bliver konsekvenserne af disse udsagn helt konkrete. Det skete forleden for vores skole og nogle af de andre gymnasier i Nordjyllands Amt. For at forberede Nordjylland på fremtiden med globalisering osv. har de almene gjort noget ekstra for at flere kan få en ungdomsuddannelse. Det er også regeringens politik. Det blev en succes, for der er kommet flere i alment gymnasium og hf til næste skoleår. Derfor koster gymnasierne mere næste skoleår. I den situation har Nordjyllands Amt selvfølgelig søgt Indenrigsministeriet om penge hertil – regeringen holder som bekendt amter og kommuner i kort snor i denne tid, så amtet må og kan ikke bare selv finde penge til nødvendige udvidelser af aktiviteten. Vi regnede alle med at det var en formsag. Derfor var overraskelsen ret stor onsdag i sidste uge da Indenrigsministeriet svarede: Amtet må godt betale for de ekstra klasser – men det skal selv finde pengene andre steder i sine budgetter! Nu ved enhver at der ikke er fryns tilbage på amternes budgetter. Slet ikke i Nordjylland. Så det er ikke sådan bare lige. Vi står altså i en situation hvor de abstrakte ord er i konflikt med hinanden: Flere skal have en ungdomsuddannelse, vi skal forberede os på globaliseringen med bedre uddannelser – og der er skattestop. Netop her er man nysgerrig efter hvad politikerne så siger til det. Svaret er: Stort set ingenting. Indenrigsministeren siger at udgifterne ikke må blive for store inden gymnasierne bliver selvejende, og et medlem, der er valgt nede ved Silkeborg, forklarer at disse penge må amtet altså selv finde – og det havde vi jo allerede forstået, for det var faktisk nyheden. De lokale folketingsmedlemmer siger ikke et ord. I løbet af torsdagen henvender nogle journalister sig på skolen, og jeg spørger hvad vores lokale folketingspolitikere siger til sagen. Så griner journalisterne og svarer at dem kan de da ikke få fat i når det er sådan en dårlig sag for dem: Partiernes pressesekretærerne vil ikke sætte dem i forbindelse med politikerne, pressesekretærerne anfægter endda at journalisterne bør kontakte politikerne om denne sag! Og sådan er det tit efter at spindoktorer har overtaget styringen af kontakten mellem presse og politikere (det er i øvrigt en god historie som jeg håber nogle journalister en dag vil fortælle mere om). Man kan sige at et beløb på lidt over 6 mio. kr. til flere klasser ikke er kæmpestort i en folketingspolitikers øjne, men man har dog set politikere gå i pressen med en sag der var mindre – hvis sagen altså var god for dem. Alligevel er det usundt for både den politiske debat og politikerne selv at de, som har fastlagt rammer og principper, ikke er med til at diskutere dem når tingene ikke længere hænger sammen. Borgerne forventer en forklaring nu hvor det er mere konkret, og politikerne bliver altså dygtigere og klogere når de tvinges til at formulere forklaringer. Enden på det hele bliver såmænd nok at politikere og embedsmænd i Nordjyllands Amt – igen – må få enderne til at nå sammen efter at København har bragt amtet i en nærmest umulig situation. Situationen virker bekendt. [ Søren Hindsholm er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus. F. 1958 i Dronninglund, student Thisted Gymnasium og HF 1977, studieophold University of Cambridge 1982-83, cand.mag. Aarhus Universitet 1990 (latin, fysik, oldtidskundskab). E-mail: hindsholm@stofanet.dk