Spindoktors fratrædelsesaftale hemmeligholdes

København, fredag /ritzau/ Kirkeministeriet hemmeligholder dets kontroversielle fratrædelsesaftale med kirkeminister Tove Fergos (V) tidligere spindoktor. Spindoktoren, Henrik Gade Jensen, valgte angiveligt efter eget ønske at fratræde sin stilling den 25. november, efter at han samme dag var blevet anklaget for at have forbindelser til det yderste højre. Henrik Gade Jensen og Tove Fergo har hidtil forklaret, at han valgte at fratræde sin stilling for ikke at belaste VK-regeringen. Alligevel har den tidligere spindoktor fået et halv års løn i fratrædelsesgodtgørelse. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har sagt, at selv om det ikke er normalt at belønne medarbejdere, der selv siger op, så har Henrik Gade Jensen fået "en rimelig ordning, som bestemt ikke er rundhåndet i forhold til, hvad man oplever mange andre steder i samfundet". Statsministerens ord må dog stå for troende, da Kirkeministeriet har afvist Ritzaus anmodning om aktindsigt i Henrik Gade Jensens personalemappe og fratrædelsesaftale med henvisning til, at den ikke er omfattet af offentlighedsloven. Kirkeministeriet vil kun udlevere Henrik Gade Jensens ansættelseskontrakt. Heraf fremgår det, at han har været ansat på deltid i Kirkeministeriet, 30 timer ugentlig, og at ansættelsen ophører med seks måneders varsel, hvis der udnævnes en ny minister. Ifølge ansættelseskontrakten har Henrik Gade Jensen fået 25.410 kroner om måneden - eksklusiv pensionsbidraget. Ifølge Anders Fogh Rasmussen drøftede Henrik Gade Jensen inden sin fratræden situationen med statsministerens egen spindoktor, Michael Kristiansen. Statsministeren har dog afvist, at Michael Kristiansen skulle have bedt Henrik Gade Jensen om at gå, fordi han belastede regeringen, hvilket også ville have været i strid med reglerne. Heller ikke Kirkeministeriet vil - eller kan - oplyse noget om indholdet i samtalen mellem Henrik Gade Jensen og Michael Kristiansen. - I anledning heraf (Ritzaus anmodning om aktindsigt, red.) kan ministeriet oplyse, at der ikke har været nogen kontakt mellem Kirkeministeriet og Statsministeriet i anledning af den konkrete sag, og at der derfor heller ikke eksisterer nogen sag i Kirkeministeriets journalsystem desangående. Det tilføjes, at ministeriet er bekendt med, at at Henrik Gade Jensen selv tog telefonisk kontakt til Statsministeriets pressechef, men ministeriet har ikke kendskab til indholdet af denne samtale, skriver Kirkeministeriet. Henrik Gade Jensen-sagen har efterfølgende fået både venstre- og højrefløjen på barrikaderne. Mens venstrefløjen har undret sig over spindoktorens tilsyneladende favorable fratrædelsesarrangement, så har højrefløjen anklaget medierne og regeringen for at have bøjet sig for "de autonome rendestensfolks forsøg på at tilsvine ham", som Dansk Folkepartis Søren Krarup har udtrykt det. Henrik Gade Jensen har senest besluttet at stævne Dagbladet Information og TV2 for injurier, fordi avisen har anklaget ham for blandt andet at have "forbindelser til nazistiske kredse". TV2 har gengivet udsagnene i stationens nyhedsudsendelser. /ritzau/