Skolevæsen

Spinkelt flertal for helt nyt rådhus

NORDJYSKES borgerpanel Rebilds Røst har stemt. 49 procent siger ja til, at der skal bygges et nyt rådhus i Rebild Kommune, 44 procent siger nej. Læs 46 engagerede borgeres kommentarer her.

Et lille flertal i NORDJYSKEs elektroniske borgerpanel Rebilds Røst går ind for at bygge et nyt rådhus til administrationen i den ny Rebild Kommune. Helt nøjagtigt 49 procent i Rebild Røst stemmer for, mens lidt færre, nemlig 44 procent, mener, man skal bevare de nuværende rådhuse i de tre gamle kommuner. Syv procent tager ikke endelig stilling, men peger blandt andet på, at man bør høste gevinsten ved kommunesammenlægningen og spare op til at bygge et nyt rådhus. Blandt dem, der går ind for nybryggeri, mener flere, at et nyt rådhus naturligvis skal ligge, hvor væksten er størst i den ny kommune. Det vil sige Støvring. Mange har dog også øje for den naturperle, kommunen er udstyret med i form af Rold Skov og bakkerne. De peger på, at Rebild Bakker som et geografisk centrum i den ny kommune er et oplagt område for et spændende, stort nybyggeri. Det vil kunne gøre det yderligere attraktivt at flytte til kommunen. Nogle af nej-sigerne frygter yderligere affolkning af landdistrikterne, hvis man centraliserer mere end i dag. Endelig finder en del af panelmedlemmerne, at et nyt rådhus blot er prestige og at man hellere bør tilgodese de svage medborgere. De siger ja
 • Svend Hørsman, Skørping Der er ingen tvivl om at det vil give en noget bedre effektivitet med en samlet forvaltning. Det undre mig at man ikke gjorde det fra starten af. Så vidt jeg har hørt fik man tilbudt TDC bygningen. Placeringen er naturligt i Støvring, som jo er vores nye hovedstad. Som alternativ kunne man placere den oppe ved Rebild Bakker.
 • Henning Olsen, Skørping Det skal ligge i Rebild.
 • Per Alstrup, Skørping Selvfølgelig skal der et nyt rådhus til. Som administrationen er nu er der stor spildtid med transport de gamle rådhuse imellem. Et nyt rådhus opført efter de nye energiregler vil betyde store driftsudgifter. Men det kan gøres endnu bedre med energirigtig byggeri, som fx i Skive. I en vurdering af anlægsudgift skal man også huske at der er store indtægter ved salg af de eksisterende rådhuse. Placeringen vil være ideel i Rebild, så er det let for besøgende at finde kommunens rådhus. Det har fx været et problem for mange gæster til Skørping Kommune at strande i Skørping og spørge: Øh - hvor er jeres rådhus her i byen? Byrådssal og mødelokaler med udsigt til Rebild Bakker og Rold Skov må være et must. Med sådan en lokalitet kan kommunen været stolt over sin administration og bruge det som en del af kommunens identitet. Som medarbejder kan man være stolt over sin arbejdsplads, hvilket er meget væsentligt i tider med mangel på arbejdskraft. Vi er en stærk kommune og med et nyt flot rådhus vil det også være det signal, der sendes til omverdenen. Planlægningsopgaven kan blive tung og vanskelig, så det er bare med at komme i gang. I første omgang må et passende areal kunne udpeges i planstrategi og forslag til kommuneplan for Rebild Kommune. Jeg vil ønske borgmesteren held og lykke med det gode forslag.
 • Peder Christensen, Suldrup Vi skal have et nyt fælles rådhus i vor kommune, simpelthen for at bruge ressourcerne bedre. I øjeblikket er teknisk forvaltning spredt på to rådhuse - med det bøvl den slags giver. Der bliver lige nu brugt uhyggeligt mange timer på landevejen - også i de andre forvaltninger. Timer personalet givet kunne bruge bedre, til gavn for borgerne. Det nye Rådhus skal ligge centralt i Kommunen - gerne i Rebild. Salg af de tre ¿gamle¿ rådhuse må kunne bidrage kraftigt til finansieringen. Det er selvfølgelig en forudsætning at borgerservice butikkerne fortsætter i Nørager, Skørping/Terndrup og Støvring.
 • Niels-Henrik Gylstorff, Terndrup Hvis det kombineres med fremskudte poster med borgerservice, så vi ikke alle skal til at køre til Støvring, hvor det nye rådhus nok vil placeres. Brug fx bibliotekerne, så får de også ny betydning i lokalsamfundet. Det gør man andre steder med succes.
 • Niels Nørgaard Nielsen, Øster Hornum Et samlet rådhus for en kommune er en naturlig ting, da administrationen af de mange områder trods alt skal hænge sammen. Et samarbejde på tværs af forvaltningerne vil alt andet lige være nemmere, hvis man nemt kan komme i direkte forbindelse med hinanden. Selvfølgelig kan megen kommunikation og mødevirksomhed afvikles virtuelt, men det kan i mange sammenhænge ikke gøre det. Et sådant rådhus bør ligge så tæt på det geografiske centrum, og her er Rebild by ikke nem at komme udenom. Når man samtidig her har konferencemuligheder lige for døren (Comwell), museet (gerne i sin ny og udvidede form med tilhørende stor sal/byrådssal) og Rebild Bakker som rekreativ lokkemad så tæt på, må byen være oplagt. At der fortsat skal være ¿kvikskranker¿ til almindelig borgerbetjening i de ¿gamle¿ kommunecentre må være en selvfølge.
 • Niels Moes, Skørping Rådhuset skal ligge hvor væksten er størst - i Støvringområdet, og hvor der er let adgang fra motorvej og jernbane. Hvis opgaven er for dyr nu, da er det bedre at udskyde byggeriet eller lave en etape, der kan fungere sammen med den eksisterende forvaltning i Støvring, som så på sigt kan afløses af det færdigt udbyggede rådhus.
 • Lisbeth Tved Linde, Suldrup Selvfølgelig skal Rebild have et samlet rådhus - om det skal være nyt er underordnet. Vel og mærke når økonomien er til det! Men man kommer nok ikke udenom at have satellitter i nogle af byerne i kommunen. Og så er det jo heller ikke sikkert det nødvendigvis skal ligge i Støvring.
 • Klaus Anker Hansen, Støvring Ideaplaceringen ville - efter min mening - være for enden af Jernbanegade (i Støvring) - på den anden side af jernbanen/stationen. Centralt beliggende for al trafik - offentlig som privat. Jeg er ikke i tvivl om at en sådan placering ville kunne opfylde alle de behov man bør kunne stille til et fremtidigt rådhus i Rebild Kommune - trafikalt centralt placeret - moderne indrettet og med mulighed for senere udvidelse.
 • Karsten Hansen, Hovheden Det er nok en god ide og i hvert fald forventeligt at man nu hvor valget er ovre godt tør sige centralisering. Godt ville det være hvis man evner at bevare lokal forankring i nogen år endnu. Vi er stadig ikke en kommune men et flyttelæs som kører en lille smule.
 • Marianne Jørgensen, Rørbæk Det vil blive en mere samlet administration, der kunne spares en del ressourcer på transport. Det nye Rådhus bør ligge i Støvring.
 • John Ochsendorf, Bælum Jeg mener ja da man nok på den måde kan spare en del penge, som jeg så håber kan blive brugt på vore børn og ældre, da vi ikke siden kommunesammenlægningen har set noget positivt på de områder, antallet af børn i de enkelte klasser er sat op, på vore plejehjem er der skåret ned på mange områder, så det er på tide at vi ser noget positivt ved stordriften, som vi før sammenlægningen blev tudet ørene fulde af.
 • John E. Sørensen, Aarestrup Det måtte jo komme... Det vil i alle henseender være anderledes rationelt at have hele administrationen samlet på et sted. Mht. til beliggenhed vil det være spændende hvis man tør være anderledes og vælge en placering der bryder med traditionerne. Tidspunktet er bare ikke godt. Der er mange andre opgaver der trænger sig på. Tænker bl.a. på skolerne og ældreområdet hvor der er meget der har behov for øjeblikkelig opmærksomhed og hjælp. Det vil være bedre at få sendt nogle klare og tydelige signaler om at der kommer styr på disse ting inden der tages hul på et nyt ambitiøst rådhusprojekt.
 • Jim Gøhler, Ravnkilde Jeg er ikke imponeret over forholdene, som de er i dag. Jeg havde en aftale med en medarbejder på Terndrup Rådhus, vi skulle have et møde på Rådhuset, nu er det ikke et problem da jeg har bil, men hvis jeg skulle bruge offentlig transport ville min tur være, Ravnkilde til Rørbæk, Døstrup, Hobro, Arden Astrup og Terndrup, tid 2 timer og 3 min. Turen tilbage ville være Terndrup, Skørping, Arden, Hobro, Nørager, Aars, Haverslev, Mejlby og Ravnkilde, tid 2 timer og 23 min. Derfor synes jeg det er en god ide med et nyt Rådhus med en central placering, hvis man også tilgodeser folk uden bil.
 • Jens Søndergaard, Rebild - og det skal ligge på marken øst for Rebild
 • Vagn Gaarde, Skørping Ja, det er en god idé, for der bliver brugt megen spildtid til transport mellem de 3 nuværende rådhuse - og det er også dyrt i kørselsgodtgørelse. Imidlertid synes jeg, at det er lige lovlig tidligt, hvis det sker meget snart, idet de 3 nuværende rådhuse lige er blevet indrettet til den nuværende administration. Sæt nogle millioner til side hvert af de næste år, og gå så i gang med at planlægge og bygge i starten af den næste byrådsperiode.
 • Henning Ditlev Pedersen, Øster Hornum Jeg vil tro, at det er nødvendigt at få samlet tropperne, for at få den bedste og mest effektive administration, og dermed også den bedste service.
 • Helle Hansen, Sønderup Jeg mener, der på sigt kan spares en del penge ved at bygge et rådhus. Jeg mener også, at kommunen skal tænke lidt alternativ og placere rådhuset centralt i kommunen. Dette behøver ikke nødvendigvis at være i en af de større byer, men kunne være en mindre landsby. De kommunale ansatte skal jo alligevel køre for at komme på arbejde. Desuden er grundpriserne også meget billigere i landsbyerne.
 • Hans Chr. Andersen, Ø. Hornum Et nyt rådhus er hårdt tiltrængt, da de forskellige afdelinger snart er spredt ud over hele Rebild Kommune. Det er vigtigt at sikre borgerne nem og overskuelig adgang, når der er behov for hjælp, råd og vejledning. Det mener jeg bedst sikres med det hele/mest muligt under samme tag. Ligeledes lader det sig ikke skjule at det nuværende rådhus har mange år på bagen, og på trods af renovering m.m. pynter det bestemt ikke i Støvring by.
 • Grethe Andreasen, Haverslev Det vil være helt naturligt at placere det nye rådhus i hovedbyen Støvring.
 • Erling Junker Holst, Skørping Det nye rådhus skal ligge i Støvring. Det skal være et flot og gedigent byggeri, gerne utraditionelt. Det skal ose langt væk af kvalitet, ude og inde. Det skal tegnes af anerkendt arkitekt, og det skal indrettes, så det kan bruges i mange sammenhænge og ikke kun til administration. Det skal være et rådhus, som både ansatte og borgere kan være stolt af.
 • Betty Rønde, Skørping En god idé at samle administrationen. I så fald ville placering i Rebild være naturlig.

  De siger nej

 • Troels Folmer Andersen, Bælum Borgmesteren arbejder ihærdigt på at centralisere al magt i kommunen i Støvring. F.eks. har hun foreslået at nedbryde kommunens eneste ordentlige byrådssal - den i Terndrup - og bruge den til kontorer. Jeg mener, vi skal modvirke dette og bevare de eksisterende rådhuse som kraftcentre i de gamle kommuner.
 • Preben Bøgh, Øster Hornum Kommunen bør i stedet reducere antallet af ansatte med "kolde" hænder betydeligt. Det er jo fuldstændig misforstået at ville ansætte flere og flere til administration, og hele tiden skære ned på børnepasning, skoler og ældre. Kommunen har bl.a. fået påbud fra arbejdstilsynet om forhold på en skole. Rådhuset i Støvring er til gengæld tip top, og med nyt indgangsparti ud til en helt ny Hobrovej. Det betyder åbenbart mere for borgmesteren at få sit eget monument end at bekymre sig om borgernes ve og vel.
 • Niels Ole Ladefoged, Nørager Det er for tidligt efter kommunesammenlægningen at tænke på at opføre et fælles rådhus, måske om en halv snes år. I hvert fald skal der gå to valgperioder endnu. Borgerne er endnu for lokalpatriotiske til at kunne acceptere forslaget. Lær hellere af erfaringerne fra Bornholm, der nu i fem år har haft et decentralt styre. Her fungerer de "gamle" rådhuse som filialer for regionskommunen, tilsyneladende til de flestes tilfredshed.
 • Kim Bilskov, Mejlby Jeg mener helt klart at man fra kommunens side skal koncentrere sig om at lave en ordentlig service baseret på de lokationer, der findes nu. Det hele handler jo om at give den bedste mulige service til borgerne. Lige nu skal der fokuseres på at få serviceniveauet op på det niveau som vi havde i den gamle Nørager kommune. Når det så er klaret kan man tage det store arbejde i at vurdere for og imod et nyt rådhus. Hvis man ser det fra kommunens side vil det sikkert være en fordel at samle det men her skal vi igen lige huske at det handler om at servicere borgerne.
 • Katharina Muhlig, Terndrup Som ansat ved kommunen er der selvfølgelig mange fordele ved at bygge et rådhus, så alle medarbejder er samlet et sted. Det giver en del problemer i hverdagen at vi har 3 rådhuse. Men da det er borgerne vi skal servicere, tror jeg at det er vigtigt at vi beholder de 3 rådhuse endnu. Mange har ikke mulighed for at komme frem og tilbage, især ældre og handicappede.
 • Karina Julin Voss, Sønderup Personligt har jeg ingen problemer med at forvaltningerne er fordelt over flere rådhuse i kommunen. Skal jeg have fat i kommunen foregår det via internettet eller telefonen. For medarbejderne kan jeg godt se at det ville være en fordel at samle dem et sted. Det vil sikkert kunne give noget besparelse rent tidsmæssigt. Men jeg synes at tanken om at bygge et nyt stort rådhus, lyder til at være meget dyrt - og hvor kommer pengene fra? Vi bor i en landsby og har netop fået at vide at der skal spares en fuldtids pædagogstilling i vores landsbyordning (børnehave+ SFO), mit indtryk er at den i forvejen kører meget presset, hvordan bliver det ikke når der forsvinder endnu en pædagog. Min frygt ved at der skulle bygges et nyt rådhus, er at det vil gå ud over os i landsbyerne.
 • John Viuf, Bælum Med mindre der kan dokumenteres modsvarende besparelser i form af arbejdskraft, it-omkostninger, produktivitetsforbedring eller andet vil det alene medføre omkostninger for borgerne, hvilket ikke er ønskeligt.
 • Jørgen Olesen, Støvring Jeg mener at en centralisering af rådhusfunktionen vil være et dårligt signal at sende til borgerne i kommunen og ikke i tråd med hvad der blev lovet ved kommunalvalget og sammenlægningen. De gamle kommuner er lige blevet lagt sammen og der vil blive en del polemik omkring beliggenheden. Lad transporten koste den kørsel det koster. Kørsel og tid omkring det er sandsynligvis noget billigere end et prestigebyggeri, som det nok kan risikere at blive, af et nyt rådhus.
 • Knud V Christensen, Bælum Indret lokale kontorer med få generalister, så vi har nærkontakt mellem borgere og administratorer og køb resten eksternt
 • Jens Roesdahl, Skørping Ideen med at samle alle funktioner er for så vidt god, men de kommunale ressourcer bør aktuelt prioriteres anderledes. F.eks. er Rebild Kommune bundscore i Nordjylland mht. at bruge penge på børns skolegang.
 • Hans Bjørn, Terndrup Tanken om et nyt rådhus er tiltalende, men jeg tror ikke investeringen vil forrente sig, idet jeg tror, at kommunesammenlægninger ikke er slut endnu. Den mærkelige geografiske sammenhæng, der er i Rebild Kommune gør, at jeg mener det på længere sigt vil være klogt og rigtigt at fusionere med Mariagerfjord. Det er ikke et spørgsmål for mig, hvor rådhuset evt. skal ligge, hvis det absolut skal bygges. Man kunne da udmærket udvide rådhuset i Terndrup. Der er der tilsyneladende god plads. Hvis det skal ligge i Støvring må det umiddelbart ligge uden for byen. Jeg har ikke fantasi til at placere det andre end de to steder.
 • Leo Thysk, Nørager Et nyt centralt rådhus vil ikke medføre bedre borgerservice i en geografisk set tyndt befolket kommune, og måske heller ikke bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Liberale kræfter i både Folketing og kommuner taler jo også meget om regelsanering mv., samt at administration skal kunne klares ved brug af moderne IT-løsninger, så når ord bliver gjort til handling, kan man vel formode, at der skal være færre ansatte i den centrale administration, og flere i den direkte borgerservice for børn og ældre, hvorfor det vil være mere fremadrettet at sikre bedre arbejdsvilkår for medarbejderne på disse borgertætte institutioner, skoler og centre. Ud fra en økonomisk betragtning fås der vel også mere valuta for pengene ved at optimere skoler og undervisning i stedet for at bygge kontorer til central administration.
 • Erik Lassen, Bælum Bedre at bruge pengene på skoler, børnehaver og plejehjem. Ingen grund til at centralisere yderligere. Der er nok ingen tvivl om, at borgmesteren forestiller sig, at et nyt rådhus skal ligge i Støvring.
 • Morten Toft Jørgensen, Skørping Endnu et eksempel på Venstres centralisering. Hvis man ikke bevarer de andre steder, vil det bevirke endnu kraftigere affolkning af landdistrikterne. Brug pengene på byfornyelse i Nørager, Skørping og Terndrup i stedet.
 • Torben Mikkelsen, Stenild Det vil koste mere end man spare tror jeg, og jeg syntes der er mange andre ting man kan gøre noget ved inden, men kan de bevise de spare penge og der ikke kommer skatte stigninger eller sker nogen forringelse fra i dag, så kan man se på det.
 • Chr. Vestergaard, Blenstrup Lad os forsøge at bevare en decentral struktur, som giver arbejdspladser og kommunalt nærvær i alle egne af kommunen. Anny Winther foreslog et seminar der skulle liste alle fordelene ved at samle administrationen. Jeg foreslår i stedet at man ser på styrken i en decentral struktur. Det burde ikke være et stort problem med dagens elektroniske kommunikation, men vil være med til at samle alle borgere omkring kommunen. Skal der endelig bygges nyt rådhus, foreslår jeg det ligger nogenlunde centralt i kommunen i Rebild by som dermed afspejler kommunens navn.
 • Carsten Greve, Aarestrup Besparelser såvel tekniske fordele, når kommunens administration samles til trods, kan jeg også se fordele ved nuværende satellitadministration, hvor specialisering sker. Nyt, stort rådhus, for små 30 tusinde borgere, var ikke del i reformens oplæg. Blandt andet derfor investerer man nu om dage midler på de tre rådhuse, som i en del år frem vil "æde" af besparelserne man ser i projektet. - Jeg synes blandt andet derfor at man kan begynde med at spare op til et nyt rådhus, af de opnåede "reformbesparelser", og se på planen igen om 10 år. Måske indhentes man af planer om endnu en reform?
 • Birgit Skovmand, Støvring Nej, jeg synes ikke, det er en god ide med et helt nyt Rådhus i Rebild kommune. Jeg tror, det stadig kan fungere udmærket med de forskellige afdelinger, hvor de er nu. Det vil blive meget dyrt at bygge nyt. Og jeg fortrækker, at pengene bruges til pleje, omsorg, undervisning og børnepasning i stedet for til mursten - Det er desværre som om, det for kommunalpolitikere er mere spændende at bygge nyt, end at vedligeholde det gamle.
 • Anni Hyldgaard, Haverslev Der skal kun bruges penge på et nyt rådhus, såfremt der er en rationaliseringsgevinst som resultat. Ellers bør kommunen bruge pengene på bedre service overfor borgerne. I dag kan meget løses via telefon, internet, intranet m.m. Kommunen bør måske i stedet se på, hvordan man effektiviserer kommunikationen imellem kontorerne.

  De siger ved ikke

 • Thomas Vedel, Støvring Det vil være vanvittigt at lave et prestigebyggeri, og det vil næsten uundgåeligt forringe servicen i ¿yderkanterne¿ af kommunen, men det er på den anden side også vanvittigt ikke at opnå hele den rationaliseringsgevinst, som netop skulle være en del af formålet med kommunalreformen.
 • Mogens Rosenbeck, Blenstrup Hvilken konsekvens har det for borgerne, bliver alt nedlagt og det hele flyttet til Støvring. eller?
 • Birgitte Ræbild Andersen, Moldbjerg Jeg ser både fordele og ulemper ved at bygge et nyt rådhus. For det første er det meget dyrt, men selvfølgelig bekvemt for de ansatte og det interne arbejde. En eventuel vedtagelse af projektet vil kræve grundig overvejelse i forhold til placering. Jeg synes borgerhensynet skal tilgodeses, idet mange af kommunens borgere vil få fysisk lang afstand til rådhuset og måske skaber det en endnu større psykisk afstand?
 • Michael Aalestrup, Støvring Jeg kan godt se fordelen med sammenlægning, der helt sikker vil skabe en rationalisering på Rådhuset/Rådhusene. Min eneste bekymring er at der er mange borgere som får meget langt til Rådhuset. Mange borgere vil få svært ved at føle sig som en del af Rebild Kommune.
 • Bent Mejlby Hansen, Rørbæk Min mening er, at det er i god tid, kommunen har endnu ikke bestået et år, på længere sigt skal vi selvfølgelig have et centralt beliggende rådhus. For mig at se er der mange andre ting der trænger sig på inden da. Bl.a. trænger Engparken i Rørbæk til nyt gulvtæppe i salen, der er vist heller ikke blevet malet siden byggeåret.