Uddannelse

Spinkelt ja til fiskerireform

Hirtshals-fiskerne støtter ministeren med ja til omsættelige kvoter

HIRTSHALS:Et flertal af medlemmerne i Hirtshals Fiskeriforening støtter overraskende den fiskerireform, som fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) ønsker indført. Fiskerne støtter dermed forslaget om omsættelige kvoter baseret på det enkelte fartøj, hvilket betyder at kvoterne sælges sammen med skibet. Et fartøj får på årsbasis tildelt en mængde fisk, baseret på de seneste fem års fiskeri. Kvoten hører til fartøjet, men fiskerne har mulighed for at sammenlægge fartøjer og fangstkvoter. Derfor kan den ikke sælges på samme måde som en individuel omsættelig kvote (IOK), som har sikret store økonomiske gevinster for enkelte silde- og makrelfiskere. Afstemningen i Hirtshals viste dog kun et spinkelt flertal for den omstridte reform, idet 46 af fiskerne støtter reformen, mens 37 siger nej. Omkring halvdelen af afdelingens ca. 175 medlemmer stemte. Overrasket formand - Jeg er meget overrasket over resultatet og opbakningen til reformudspillet, som jeg ikke selv har været fortaler for. Jeg var heller ikke begejstret for idéen om en afstemning. Men nu er jeg glad for, at bestyrelsen har fået sat på plads, hvad medlemmerne vil og har et klart mandat, som vi loyalt vil arbejde videre med, siger formanden for Hirtshals Fiskeriforening, Erik Jespersen. Han er til gengæld skuffet over, at kun halvdelen af medlemmerne har givet deres mening til kende. Selvom han ikke har været tilhænger af planerne om de salgbare fartøjskvoteandele, så støtter han, at der må forandringer til. - Vi er nødt til at have en mulighed for at udvide de fartøjer, som nu en gang vil prøve på at fange nogle fisk og få skabt en tålelig tilværelse for de folk, som de har ombord, siger Erik Jespersen. I går var fiskeriformanden til møde i København for at høre om biologernes seneste vurdering af fiskebestandenes tilstand. - Vi havde håbet på flere fisk, men der er ikke udsigt til, at vi får lov til at fange flere, siger ErikJespersen. Hirtshals Fiskeriforening er den eneste afdeling under Danmarks Fiskeriforening, som har valgt at gennemføre en lokal afstemning blandt medlemmerne om fødevareministerens reformudspil. En generel afstemning blandt alle hovedorganisationens medlemmer er tidligere blevet afvist af formanden for Danmarks Fiskeriforening, Flemming Kristensen. Reformen har mødt en del modstand på Bornholm og i Grenaa, der ikke er medlemmer af Danmarks Fiskeriforening, men også blandt fiskere i Skagen og Hvide Sande, Ebeltoft, Bønnerup, Hundested, Hanstholm og Thorsminde. Forhandlingerne i Folketinget om fiskerireformen skulle have været afsluttet i midten af oktober, men ventes først afsluttet i løbet af de næste 14 dage.