Spioner for kommunaldirektøren

Medarbejdere skal skrive rapporter om byrådsmedlems gøren og laden som advokat

FARSØ:Det stormvejr, som familieafdelingen i Farsø er ude i, og som torsdag kostede afdelingens leder Anne Løngaa jobbet, breder sig nu til resten af forvaltningen. Familieafdelingens medarbejdere oplyser, at de i al hemmelighed har været brugt til at udspionere et af kommunalbestyrelsens medlemmer. Det hele begyndte i januar i en retssag i Nibe, hvor en far og en mor blev dømt for deres kraftige reaktion i forbindelse med, at deres to børn blev fjernet en fredag aften i oktober. Fem dage senere var børnene hjemme igen. Grundlaget for at fjerne dem var ikke til stede. NORDJYSKE's omtale af sagen og oplysninger om, at Farsø Kommune er blandt de absolut førende på landsplan, når det gælder anbringelser af børn, fik lokalpolitikere fra Farsø til i NORDJYSKE at ytre sig om, at kommunens familieafdeling måske var lidt for anbringelsesivrig. I februar kom så en rapport fra Kommunernes Revision, som leverede en hård kritik af afdelingens arbejde. Sagerne blev ifølge rapporten ikke undersøgt godt nok, og der var samarbejdsvanskeligheder. Men rapporten fortalte også, at Farsø Kommune har en meget høj andel af de såkaldte tilflyttersager - det vil sige tilflytning af belastede familier fra større byer. Medarbejderne i familieafdelingen var ikke rystede over rapportens konklusioner. Ifølge tillidsrepræsentant Birgitte Høj Sørensen har afdelingen i årevis prøvet at råbe politikerne op og gøre opmærksom på forskellige problemer. Det lykkedes først for alvor sidste sommer, hvor medarbejderne i en skrivelse oplyste, at de dagligt måtte bryde loven for at få hverdagen til at hænge sammen. Politikerne reagerede ved at bestille undersøgelsen fra Kommunernes Revision. Leder fyret Indtil for nylig indgik leder Anne Løngaa i planerne for en rekonstruktion af familieafdelingen. 24. februar bliver hun kaldt ind til et møde med socialchef Aksel Nyby og kommunaldirektør Henning Olsen. Her modtager hun, hvad hun betragter som et tilbud, hun ikke kan afslå. Hun degraderes til specialkonsulent, og der skal ansættes en ny leder. - Henning Olsen fortæller, at han ikke vil finde sig i, at jeg eller det resterende personale i familieafdelingen laver modstand eller kaos, da dette vil få alvorlige konsekvenser, skriver hun i sit referat af mødet. Men medarbejderne lytter ikke til opfordringen. 3. marts - i mandags - sender de en skrivelse til politikere og forvaltningsledelse. De giver udtryk for, at degraderingen af Anne Løngaa er urimelig. Ifølge medarbejderne har Anne Løngaa været kaospilot for forvaltningen og løst mange opgaver, som slet ikke hører til hendes job. - Hun er blandt andet blevet pålagt at skulle redegøre for en situation omkring et byrådsmedlem, som har ageret i en af børne- og familiesagerne. Bag denne ordre, mener vi, ligger egne, skjulte dagsordner fra både forvaltningschefen og kommunaldirektøren, der i årevis har haft et personligt anliggende med det pågældende byrådsmedlem, skriver medarbejderne. Tre dage senere beslutter økonomiudvalget at fyre Anne Løngaa med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Forvaltningen har ikke villet uddybe fyringssagen nærmere, men NORDJYSKE erfarer, at andre afdelinger - blandt andet kommunens sundhedsplejersker - har udtalt sig meget kritisk om familieafdelingen. Men familieafdelingen vil ikke acceptere den forklaring. Ifølge Birgitte Høj Sørensen har samarbejdsproblemerne mellem sundhedsplejersker og familieafdeling været kendt længe. - Det har vi fortalt meget om, men de har aldrig gidet høre. Den reelle grund til fyringen er, at de blev fornærmet over den skrivelse, vi sendte ud i mandags, siger Birgitte Høj Sørensen. Moesgaard-mappe Ifølge familieafdelingen er Anne Løngaa udpeget til syndebuk. De henviser til, at Kommunernes Revision i forbindelse med rapporten om familieafdelingen lagde op til, at Anne Løngaa var med i løsningsmodellen. Når hun nu alligevel er blevet fyret, hænger det efter medarbejdernes opfattelse sammen med, at hun er blevet klemt i et magtspil mellem kommunalforvaltningen og byrådsmedlem Kirsten Moesgaard, der er valgt på en borgerliste. Ud over at sidde i socialudvalget er Kirsten Moesgaard også advokat for flere Farsø-familier, hvor børnene er blevet anbragt. Det er tilsyneladende den dobbeltrolle, forvaltningen har villet undersøge gennem rapporterne fra medarbejderne i familieafdelingen. Ifølge Birgitte Høj Sørensen har samtlige medarbejdere i familieafdelingen skullet lave en rapport, når de stødte på Kirsten Moesgaard i deres arbejde. Rapporterne er så endt i en Kirsten Moesgaard-mappe på socialchef Aksel Nybys kontor. Det har ikke været muligt at træffe socialchefen for en kommentar, men ifølge kommunaldirektøren har heller ikke socialchefen kommentarer til sagen. Ned med nakken Udspioneringen har ifølge medarbejderne stået på, siden Kirsten Moesgaard tog plads i kommunalbestyrelsen 1. januar 2002. - Hvis I kan få hende (Kirsten Moesgaard, red) ned med nakken, kan I selv bestemme jeres løn, har kommunaldirektør Henning Olsen ifølge Birgitte Høj Sørensen sagt til medarbejderne i familieafdelingen. Henning Olsen ønsker hverken at be- eller afkræfte, at han skulle have sagt sådan. - Jeg har ingen kommentarer, siger han og henviser til politikerne. Socialudvalgsformand Jens. Chr. Pedersen (S) kender heller ikke til, at et enkelt medlem af kommunalbestyrelsen er sat under hemmelig overvågning. Han oplyser imidlertid, at i en enkelt situation - efter en henvendelse fra netop familieafdelingen - var spørgmålet om Kirsten Moesgaards eventuelle dobbeltrolle i en konkret sag oppe at vende i økonomiudvalget. Men efter at Kirsten Moesgaard havde forklaret sig, kom der ikke mere ud af den sag. Han har ikke selv oplevet, at Farsø-advokaten har haft problemer med kasketterne i sit arbejde i socialudvalget. - I de sager, hvor Kirsten Moesgaard har været inhabil, har hun selv fortalt det, og så er hun gået uden for døren, siger Jens Chr. Pedersen. Han bryder sig ikke om det, hvis medarbejdere i forvaltningen har fået besked på konsekvent at rapportere om et bestemt byrådsmedlem. - Det er kritisabelt, hvis medarbejdere er blevet bedt om helt systematisk at beskrive hændelsesforløb med hensyn til en enkelt person, siger Jens Chr. Pedersen. Han mener, at forvaltningen nu åbent må oplyse, om sagen har noget på sig. Problematisk Ifølge professor i forvaltningsret Claus Hagen Jensen er det yderst problematisk, hvis embedsfolk sætter en hemmelig overvågning af en politiker i værk. Når man skal holde øje med, om en politiker har problemer med habiliteten, fordi vedkommende har flere kasketter, skal det ske i åbenhed og efter en politisk truffet beslutning. - Det er regulært nok at følge med i hendes engagement som advokat i forhold til hendes arbejde som politiker. Men en hemmelig overvågning af hendes adfærd, det er at gå over stregen. Det er helt klart et problem, hvis en forvaltning sidder og samler ammunition på enkelte medlemmer af byrådet. Det bryder med embedsfolks neutralitet, siger Claus Hagen Jensen. Eventuelle habilitetsproblemer løses ved, at politikeren går uden for døren, når sager, som vedkommende kender fra sit civile engagement, behandles. Der kan ifølge forvaltningseksperten også være tale om, at en politiker er generelt inhabil, fordi pågældendes civile arbejde lapper for meget over det politiske arbejde, men han tvivler på, at det kan være tilfældet i den konkrete sag, da socialudvalget ikke tager sig af anbringelsessager. Kirsten Moesgaard vil nu prøve at finde ud af, hvad der er indrapporteret om hende, og så håber hun på politisk handlekraft. - Jeg mener, at borgmesteren må træde i karakter og rydde op i alt det her personfnidder, siger Kirsten Moesgaard. Borgmester H.O.A. Kjeldsen (V) har foreløbig ingen kommentarer. Han vil undersøge sagen i morgen.