Færdselsforseelser

Spiritusdømt kørte hjem fra retten

26-årig fra Brovst gik direkte fra retten over i sin bil og kørte hjem

BROVST:En 26-årig mand fra Brovst, der ved en domsmandsret i Fjerritslev blev dømt for meddelagtighed i tyveri af en speedbåd i Tranum, kørsel uden kørekort og spirituskørsel, var ikke mere påvirket af dommen, end at han efter retsmødet satte sig ind i sin grønne varevogn og kørte fra stedet. Det blev observeret af anklageren, politifuldmægtig Torben Rise, og den 26-årige kan nu vente endnu en tiltale for kørsel uden kørekort. Den 26-årige blev idømt 40 dages fængsel, hvoraf de 20 dage blev gjort betinget. Tiltalte erkendte overtrædelserne af færdselsloven, men kunne ikke erkende at have stjålet båden. Efter hans forklaring havde han og en kammerat fundet båden i vandkanten ved Tranum Strand. Og som hensynsfulde og lovlydige borgere ville de sikre sig, at båden ikke drev til havs. De havde derfor trukket båden op på den trailer, den var fastgjort til og spændt den bag på tiltaltes bil med henblik på at tage den med hjem for efterfølgende at overdrage den til politiet. Efter forklaringerne i retten var man ikke helt enige om det videre forløb. Ved et tidligere retsmøde forklarede tiltalte, at han under kørselen havde observeret, at en mand fra egnen, som han ikke ønskede at møde, var fulgt efter dem. Derfor havde han søgt at køre fra denne. Det havde udløst en større biljagt i Brovst og omegn, inden de var nødt til at standse og afvente politiet. Ved retsmødet fortalte kammeraten, at han også havde bemærket, at de blev forfulgt. Han var vidende om, at tiltalte ikke havde gyldigt kørekort og troede, det var derfor han satte farten op. Det kunne jo være, det var politiet, der var efter dem. Det var en enig domsmandsret, der forkastede tiltalte og kammeratens forklaring om, at de havde fundet båden. Derfor blev tiltalte kendt skyldig i tyveri og idømt 20 dages betinget fængsel for denne forseelse. Da der var tale om andengangs tilfælde af kørsel uden kørekort og spirituskørsel var der ikke mulighed for at gøre de takstmæssige 20 dages fængsel betinget. Ud over fængselsstraffene blev tiltalte frakendt kørekortet i fem år gældende fra februar 2006. Efter kort samråd med sin forsvarer, advokat Mogens Nørgaard, udbad han sig 14 dages betænkningstid med hensyn til anke til landsretten. Den dømte skal betale sagens omkostninger.