Færdselsforseelser

Spirituskørsel i militærets køretøj

Chaufføren havde ikke fået lov til at køre i den camouflagefarvede bil

Oberst Chri­sti­an Schmidt kal­der sa­gen me­get uhel­dig. Han ad­va­rer ofte sol­da­ter­ne om, at det alt­så er re­kla­me­bi­ler, de kø­rer i.foto: Jan Sø­ren­sen

Oberst Chri­sti­an Schmidt kal­der sa­gen me­get uhel­dig. Han ad­va­rer ofte sol­da­ter­ne om, at det alt­så er re­kla­me­bi­ler, de kø­rer i.foto: Jan Sø­ren­sen

NORDJYLLAND:Det er ikke lige sagen at låne en af mesters biler hjem, når der er for meget spiritus i blodet. Særligt ikke, når der er tale om et militærkøretøj, og som er lånt, uden at mester ved det. Det må chaufføren i en af Aalborg Kaserners køretøjer sande. Han havde lørdag morgen styret en camouflagefarvet VW Caravelle i sydlig retning på motorvej E45, men blev klokken 07.45 stoppet af politiet umiddelbart inden Rasteplads Dall. Han blev efterfølgende sigtet for spirituskørsel og måtte afgive blodprøve, oplyser vagthavende ved Nordjyllands Politi i Aalborg. Chaufføren bar dog ikke uniform, og chefen for Aalborg Kaserner, oberst Christian Schmidt, havde lørdag endnu ikke fået bekræftet, at chaufføren i kasernens køretøj var tjenestegørende ved Aalborg Kaserner. - Men meget tyder på det, medgiver obersten. - Jeg har gang på gang forklaret soldaterne, at det altså er reklamevogne, de kører i, tilføjer han. Underskrift mangler I givet fald er bilen lånt uden tilladelse. Ifølge vognens kørebog var der nemlig ikke givet tilladelse til kørslen fra Aalborg Kaserners side. I kørebogen skal chaufføren angive, hvor man kører fra og til, og inden kørslen skal turen godkendes med en underskrift fra en anden person, der som minimum er befalingsmand. - Og den underskrift mangler i kørebogen, konstaterer Christian Schmidt. Det bliver ikke politiet, der skal foretage det retslige efterspil, men derimod militæret. Dog er der tale om samme straframme som i civile sager, når det gælder eksempelvis frakendelse af kørekortet. Og til spørgsmålet om, hvorvidt sagen får konsekvenser for ansættelsen ved forsvaret, oplyser obersten, at der bliver taget stilling fra sag til sag. - Heldigvis har vi meget få af denne slags sager. Det er første gang, det er sket i de snart fire år, jeg har været ved Aalborg Kaserner, siger obersten. Det var ikke kun militærkøretøjet, der blev stoppet ved rastepladsen lørdag morgen klokken 07.45. Også føreren af en almindelig personbil blev stoppet og efterfølgende sigtet for spirituskørsel. Vedkommende måtte desuden aflevere blodprøve. Han er formentlig også tjenestegørende ved Aalborg Kaserner. De to mænd var på vej mod henholdsvis Vordingborg- og Silkeborg-området, oplyser politiets vagthavende.