Frederikshavn

Spisning sammen med beboerne i plejesektoren

En artikel i tillægget Vores By 24.august er kommet til verden på grund af en pårørendes henvendelse til Frederikshavn kommune. Artiklen handler om spisning i plejesektoren og kan efterlade det indtryk at plejepersonalet hidtil har levet fedt på beboernes regning. Vi er en flok piger, plejepersonale i Søparken, der synes at artiklen udtrykker, at man har udnyttet fællesspisningen til egen fordel og derfor kan den ikke stå alene. Man har i områdets medarbejderudvalg, MED, den 5.1.04 bestemt at max. 2 plejepersonaler af pædagogiske årsager deltager i fællesspisningen og dermed får betalt maden af den fælles kasse som beboerne betaler. Hertil skal lige tilføjes at personalet betaler til en fælles kaffekasse, som også indgår i fællespuljen. Ordningen er opsagt per 1.9.04. Herefter står det så personalet frit for selv at medbringe mad eller betale for fælles mad via fælleskasen. Grunden til at ordningen med max. 2 ansatte spiser med har været, at nogle af beboerne synes det er mærkeligt, at alle ikke spiser det samme ved bordet. Ofte tilbyde beboerne at dele deres portion med os. Andre nægter endog at spise hvis vi ikke spiser med. Vi har oplevet en ældre dame græd over vi ikke ville dele hendes mad. Vi vil fortsat gøre den fælles spisesituation så hyggelig som mulig. De fleste beboere har brug for hyppig hjælp, så der bliver ikke mange sammenhængende minutter til egen mad, som nogle af os af ovennævnte grunde, bliver nødt til at spise for os selv. Selv om det er kort tid vi holder pause udgør det nødvendigvis en serviceforringelse. På sigt vil det vise sig, hvor stor den økonomiske gevinst er for beboerne.