Splid i udvalg om ny dagligvarebutik

Borgerlige imod detailforretning på industrigrund ved Suderbovej

FREDERIKSHAVN: Planer om en ny dagligvarebutik i et industrikvarter splitter plan- og miljøudvalget. Med det snævrest mulige flertal har udvalget principielt sagt ja til indretning af en dagligvareforretning på 1000 kvadratmeter samt et ubemandet benzintankanlæg på ejendommen Suderbovej 11 (nu Renovationsfirmaet Nordren) . Flertallet består af Socialdemokrater og SF. Venstres Niels Ole Fredborg Nielsen og den konservative Villy Møller stemte imod. John Christensen (V) var fraværende , og løsgængeren Jens Chr. Jensen blev sendt udenfor som inhabil. Han driver tømrerforretning i samme industriområde og er medlem af Knivholt Erhvervs Grundejerforening, som har protesteret mod detailbutikken. Foreningens formand, Arne Hansen, henviser til risikoen for, at flere omkringliggende, lovligt etablerede virksomheder kan blive pålagt ekstra miljøforanstaltninger ved naboskab med en forretning, som forhandler fødevarer. Blandt naboerne er en autolakerer og et smedeværksted. Formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S), siger, at afstandskravene til forurenende virksomheder i henhold til miljølovgivningen er overholdt. Det har amtet mundligt oplyst til kommunen. - Det er en oplysning vi skal have skriftligt bekræftet, før en lokalplan sendes ud til høring, siger Anders Gram Mikkelsen. - Det er også afgørende for mig, at virksomheder, der er lovligt etableret i området, bevarer deres investeringssikkerhed. Men når amtets bekræftelse foreligger, er Anders Gram Mikkelsen indstillet på, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som tillader, at grunden benyttes til en detailbutik. På trods af, at kommunens egen forvaltning råder til reservere dne til industriformål. Sagen ender formentlig i byrådet. Den snævre afgørelse i plan- og miljøudvalget indebærer, at S-SF skal ud at fiske en ekstra stemme for sit forslag.