Børnepasning

Splid om ny børnehave

Enigt økonomiudvalg foretrækker Rørbæk-løsning

RØRBÆK:Står det til økonomiudvalget, skal der etableres en ny børnehave i Rørbæk næste sommer med plads til 40 børn. Udvalgets holdning er direkte på kollisionskurs med kultur- og socialudvalgets ønske om at placere 45 børn i en planlagt tilbygning til Sortebakkehallen i Nørager sammen med 30 SFO-børn for at løse den aktuelle og stigende overbelægning i børnehaven Regnbuen. Et enigt økonomiudvalg står bag beslutningen, der ifølge borgmester Poullarsen (K) er truffet ud fra en helhedsvurdering af udviklingen i Nørager Kommune. - Vi ønsker med placering af en offentlig institution i Rørbæk at markere, at vi som kommunalpolitikere går i front og mener det alvorligt med at ville skabe en stabil og sikker udvikling i landsbysamfundene i lighed med byggeriet af institutionen Kløvermarken i Ravnkilde for nogle år siden, påpeger Poul Larsen. Han indrømmer, at den aktuelle situation med den totale uenighed mellem de to udvalg er helt specielt. - Men med vores holdning i økonomiudvalget bliver hele spørgsmålet om placering af en ny børnehave i Nørager Kommune afgjort ved stemmeafgivning i byrådssalen 7. oktober i forbindelse med 2. behandling og godkendelse af næste års budget frem for at vi skal have en afklaring senere på året, forklarer Poul Larsen. Han understreger på samme tid, at kultur- og socialudvalgets enige holdning til at lave en ny kombineret børnehave og SFO i Sortebakkehallen er truffet ud fra et fagligt forsvarligt grundlag. - Men vores indstilling til kommunalbestyrelsen om en placering i Rørbæk og en 10-årig lejeaftale er også et cadeau til de lokale kræfter for deres initiativ og arbejde for at få institutionen til deres landsby, tilføjer Poul Larsen. Udvalgsformand uenig Som formand for kultur-og socialudvalget er Orla Kastrup Kristensen ikke total overrasket over økonomiudvalgets holdning. - Jeg er ikke begejstret for den, men nu må hele spørgsmålet blive afgjort på næste kommunalbestyrelsesmøde. I vores udvalg mener vi at have valgt den bedste løsning ud fra både et politisk, økonomisk og fagligt grundlag, understreger udvalgsformanden. Han forudser med erfaring fra den nedlagte børnehave i Mejlby ekstraudgifter ved at etablere en ny børnehave med kun 40 børn, fordi det vil kræver ekstra normering af personale og er sværere at styre administrativt. - Vi har i vores udvalg nemlig allerede udregnet de præcise driftsudgifter ved en placering af børnehaven i Rørbæk samt til nødvendigt inventar. Vi har ikke pengene til disse ekstraudgifter på vores egen konto, og jeg er derfor spændt på, hvor økonomiudvalget så vil finde de nødvendige penge, erklærer udvalgsformanden. En ting er Poul Larsen og Orla Kastrup Kristensen dog enige om, nemlig at det er urealistisk at forestille sig, at udvidelsen af Rørbæk Idrætsforenings klubhus med de planlagte 240 kvadratmeter kan stå færdig og klar til brug sidst på vinteren ved en frivillig arbejdsindsats af landsbyens borgere. - Det bliver nærmere omkring sommerferien. Men ved at vi afklarer placeringen nu giver det også de ansatte i Regnbuen en tidshorisont for, hvor lang tid endnu de må yde en ekstra indsats for at klare overbelængningen , tilføjer Poul Larsen.