Splid om villaer i øst eller nord

Flertal vil udstykke flere grunde i Hørby Skoleby, men Preben Jensen vender mod øst

HOBRO:Skal Hobro vokse mod nord-vest eller mod øst? Det spørgsmål splitter teknisk udvalg . Flertallet ønsker flere byggegrunde i Hørby Skoleby. Men Preben Jensen (K) vender blikket mod øst og ønsker udstykning ved Mariagervej i retning mod Skjellerup. Èn ting kan alle dog blive enige om. Hobro har brug for flere grunde, for der er kunder, der gerne vil købe. Når fire ud af fem medlemmer af teknisk udvalg er stemt for Hørby Skoleby, er det oplevelsen med salg af 20 grunde på Mispelvej, som gør indtryk. Det tog ikke ret meget over et år at finde købere til 19 ud af de 20. - Hørby Skoleby er tydeligvis et attraktivt område at bygge hus i, konstaterer udvalgsformand Preben Christensen. Flertallet peger derfor på et helt nyt boligområde med plads til 23 grunde på markerne ved Løgstørvej ud mod Hørby Kirkeby. Men Preben Jensen fra de konservative hiver i håndbremsen. - De sidste grunde på Valmuevej ved Mariagervej er også solgt. Lokale erhvervsfolk står klar til at udstykke et nyt område længere mod øst. De kan være klar til at sælge grunde i løbet af tre måneder, uden at kommunen skal investere penge, siger Preben Jensen. Han mener, det er forkert, at al byudvikling i Hobro skal foregå mod nord-vest i Hørby Skoleby, og han forudser problemer for Rosendalskolen, hvis elevpresset vokser. Fodboldbaner fredet For få uger siden drøftede økonomiudvalget også situationen med byggegrunde. Udvalget var stemt for, at det akutte behov i Hørby Skoleby skal løses ved at udstykke området ved Løgstørvej, som i dag er træningsbaner for IK Rosendal Fodbold og en hundeklub. Herefter blev sagen ekspederet til viderebehandling i teknisk udvalg. Men politikerne i ”teknikken” holder igen. Tabet af boldbaner vil udløse store problemer for fodboldklubben. Byrådet har ganske vist besluttet, at der skal anlægges nye baner ved Rosendalhallen, men de kan tidligste være klar om to-tre år. - Derfor foreslår vi, at vi lader træningsbanen ved Løgstørvej være i fred, indtil Rosendals nye baner er spilleklare. Det akutte behov for grunde løser vi i stedet med den nye udstykning af 23 grunde længere ude ad Løgstørvej, siger Preben Christensen. Når det gælder anlæggelse af nye fodboldbaner er Preben Jensen også kritisk. Han stiller spørgsmålstegn ved, om det er fornuftigt at anlægge nye fodboldbaner i Hørby. - Hvis Rosendal får nye baner, opstår der et voldsomt pres fra Hobro IK, som også mangler baner. Og kommunen har ingen penge, konstaterer Preben Jensen. Budgetaftalen fra efteråret siger, at der i år skal ofres en halv million kroner på det forberedende arbejde til Rosendals nye baner. Næste år er der afsat to millioner kroner til opgaven. Rækkehuse Foruden flertallets beslutning i teknisk udvalg om at lave et helt nyt boligområde vest for Hørby Skoleby, vil udvalget hurtigst muligt sætte gang i byggemodning af de sidste fem grunde på Magnoliavej. Desuden vil man byggemodne et areal ved Hyldevej bag Alta. Her er plads til en snes rækkehuse.