Spøgelsesbilister kan standses via GPS

Systemet Intelligent Farttilpasning, der er udviklet på Aalborg Universitet, kan nedbringe den spøgelsesbilisme, der synes at være mere end fordoblet de senere år.

Systemet Intelligent Farttilpasning, der er udviklet på Aalborg Universitet, kan nedbringe antallet af spøgelsesbilister. Foto: Scanpix
Færdselsforseelser 8. december 2007 21:49

Det siger trafikeksperten, lektor Harry Lahrmann, der har været med til at udvikle systemet. I et netop afsluttet forsøg har det vist sig effektivt i forhold til at få bilister til at overholde fartgrænserne. Et specialudviklet it-udstyr installeres i bilerne og fungerer via et digitalt hastighedskort, så en stemme advarer bilisten, når der køres for stærkt. - Det kan sagtens overføres til at advare bilister, der kører forkert på motorvejen. Det kan ske med en stemme eller lamper, der blinker, siger Harry Lahrmann og tilføjer, at systemet i princippet også kan indrettes, så en bil på afveje bringes til standsning ved, at tændingen tages. Alt, hvad der kræves, er ifølge Harry Lahrmann 'nogle hundrede kodelinjer'. Så har man en tillægsversion af systemet, der altså kræver et navigationssystem i bilerne, og at motorvejsfrakørslerne er plottet rigtigt ind. Fejl i navigationsudstyr kan nemlig have ledt flere bilister forkert ned på motorvejen, mener Vejdirektoratet. Det er dog fortrinsvis bilister, der er påvirket af alkohol, medicin eller narko, som kører forkert på motorvejen. Konfuse ældre bilister udgør den næststørste gruppe, mens unge, der kører imod trafikken med vilje, ikke fylder noget i statistikkerne. Antallet af årligt indberettede spøgelsesbilister er steget fra omkring 50 til flere end det dobbelte, men Vejdirektoratets ekspert på området, civilingeniør Erik Randrup peger på, at der tidligere kan have været lige så mange, der kørte i den forkerte retning på motorvejen, men at de i dag i højere grad opdages, fordi der er flere biler på motorvejene. Og at bilisterne i langt større udstrækning har mobiltelefoner og derfor lettere kan melde om spøgelsesbilister.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...