Spøgelsesbygningen

S&¤ BYGNINGEN: Plan- og Miljøs embedsmænd og samme udvalgs formand, John Christensen (V), har vendt tommelfingeren ned ad, så Frederikshavn spænder ben for sig selv i sagen om spøgelseshuset i gågaden, S&E-bygningen. Jeg efterlyste i et indlæg i NORDJYSKE (6/11) et svar på, hvad forvaltning og politikere ville gøre for at imødekomme ejeren af bygningen og ejendomsmægler, Jens Jørgen Calundans ideer vedr. om- og tilbygning til ejendommen, så vi slap for en fortsat skændsel af den, som den henligger p.t. Svaret er kommet nu. Det er blevet et afslag. Og bemærkningerne i afslaget, der ville ændre skændslen til et storcenter i midtbyen med tilhørende adgang fra Danmarksgade til parkeringsområdet ved Parallelvej og Rådhusøen, er opdelt i to. For det første, at et storcenter ikke følger byplanvedtægten, altså igen noget om, at nogen vil komme til at ligge "i skygge". For det andet, at det projekterede ny center i midtbyen vil optget en for stor del af rammen for detailhandelen, der er ledig p.t. Jeg spørger derfor videre med henvisning til ovenstående: For det første, hvem der vil komme til at ligge "i skygge" på bagsiden af det kommende storcenter, hvis det er, hvad der tales om? For det andet, hvem andre det handler om, der p.t. - og et stykke ud i fremtiden - vil etablere sig i gågade midt? Igen påstår jeg, at Frederikshavn spænder ben for sig selv i denne sag. Et afslag af den art, der er givet, betyder for en bygherre, der ikke bor i byen, at lade det hele blive ved udgangspunktet: Spøgelseshuset, S&E vil fortsat henligge og forfalde, i hvert fald i stueetagen. Til absolut skade for vores visitkort over for turister og andre gæster, der besøger byen og dens gågadesystem.