Fiskeripolitik

Spøgelsesskibe kan hugges op

Ændring af kvotesystem fjerner incitament for spøgelseskibe.

Alene I Hirtshals Havn ligger der otte spøgelsesskibe.Arkivfoto

Alene I Hirtshals Havn ligger der otte spøgelsesskibe.Arkivfoto

Gamle, udtjente fiskekuttere kan langt om længe se solen for sidste gang. Tidligere har det været således, at hvert skib har haft én fiskekvote. Derfor har nogle fiskere købt en gammel, udtjent fiskekutter, blot for at det kunne ligge ved kaj. Dermed kan man fiske for to kvoter og ikke kun en. Dette er fuldt ud lovligt, men konsekvensen er, at der ligger gamle spøgelsesskibe ubenyttet hen i havnene. En EU-forordning fra 2006 gør imidlertid op med denne måde at beregne kvoter på. Fremover får hvert EU-land tildelt et vist antal KW-dage, som skal fordeles internt i landet blandt de fiskeridrivende. Dermed er der ingen grund til at have et spøgelsesskib, idet man vil blive tildelt det samme antal KW-dage, hvad enten man ejer en eller to både. Ved at skrotte spøgelsesskibet kan fiskerne dermed slippe for unødvendige udgifter ved i forbindelse med et skib, som de ikke bruger. I fiskeridirektoratet arbejder man stadig på, hvordan fordelingen af KW-dage skal være, men ifølge vicedirektør Birgit Bolgann, vil der blive taget højde for, hvordan kvoterne ser ud i forvejen. Med andre ord vil fiskere som nu skrotter et spøgelsesskib ikke blive stillet dårligere når den endelige fordeling finder sted. Antallet af KW-dage vil fra EU's side blive ændret fra år til år, idet man på den måde kan regulere fiskeriet og skabe bedre vilkår får torsken. Dette betyder ifølge Birgit Bolgann ikke nødvendigvis at antallet af KW-dage vil blive reduceret, men blot at de vil stå til en løbende diskussion.