Somalia

Spørg kapacitet

Når der i Aalborg bor et højt begavet og særdeles veluddannet menneske som Ahmed Dualeh, som er særdeles beleven og kultiveret, og som har den bedst tænkelige indsigt i dansk-somaliske forhold, burde det ligge lige for, at myndigheder på ethvert niveau gjorde brug af denne ekspertise. Så snart et tvivlsspørgsmål opstår i forhold til herboende somaliere, ville det være forstandigt at kontakte ham. Jeg nægter at tro, at Ib Rasmussen bevidst har udsat en somalisk familie for krænkelse. Men ved at bede om hjælp fra den somaliske dansker om hjælp i alle sager og forhold omkring herboende somaliere, kunne formanden for Børne- og Ungdomsudvalget i Aalborg og eventuelle andre i fremtiden undgå episoder, der er unødvendige, pinlige og krænkende for både de sagesløse mennesker og for udøverne. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg