Gistrup

Spørg os

BANKPAKKE:Ville det ikke være rimeligt, om man spurgte skatteyderne, om de er villige til at forære bankerne 100 mia.? Lad os stemme om det. Det kan ikke være særligt omstændeligt eller dyrt i disse edb-tider. Det drejer sig om 20.000 kr. for hver borger i landet. Her er en oplagt chance for politikerne til at give borgerne en smule medbestemmelse (det er det, der tales så meget om op til et valg). Bent Kalstrup Sdr. Tranders Bygade 18, 9260 Gistrup