Spørg Poul Erik Marcussen - Ekstraregninger

Jeg har nu fået flere spørgsmål om ja, ekstraregninger - både her i brevkassen og i mit daglige arbejde som bygningssagkyndig - spørgsmål - der i de fleste tilfælde selvfølgelig går på, hvordan man undgår ekstraregninger i forbindelse med byggearbejder.

Jeg har derfor valgt at svare generelt på dem alle. Lad mig for det første pointere, at det næsten er umuligt, at undgå ekstraregninger i byggeprojekter. Men hvis aftalerne er klare og arbejdsopgaverne præcist beskrevet, har du allerede gjort meget for at nedsætte risikoen for uforudsete udgifter. Hvad er ekstraregning? En ekstraregning er en regning, der kommer ud over den pris, du har aftalt med din håndværker. Mange bygherrer oplever desværre sådanne regninger, som særligt ubehagelige, fordi de som oftest kommer bag på én. Hvis du har fået et tilbud med fast pris på dit byggeprojekt, kan håndværkeren ikke uden videre sende dig en ekstraregning. Han er forpligtet til at udføre det aftalte arbejde til den aftalte pris. Hvis håndværksmesteren har undervurderet arbejdets omfang og dermed står til at tabe penge, er det ham selv, der må dække tabet. Har du f.eks. fået et fast tilbud på dit nye tag på 100.000 kr., kan håndværkeren altså ikke komme med en ekstraregning, fordi han skal bruge længere tid end forventet på opgaven. Håndværkeren kan kun kræve ekstrabetaling, hvis der undervejs i byggeriet bliver lavet større ændringer af projektet eller opstår uforudsete arbejdsopgaver, som ligger ud over det, der er aftalt. Håndværkeren skal dog aftale det med dig, før han går i gang med en sådan ekstraopgave, og i den forbindelse bør der også ligge en aftale om hvad arbejdet vil koste. På regning Har du aftalt med din håndværker, at arbejdet udføres i regning, har du ikke den samme sikkerhed for, at en anslået pris på et byggeri holder, hvis du får lavet arbejdet efter regning. Altså, hvis du betaler håndværkere løn pr. time, han arbejder for dig. Selvom håndværkeren er kommet med et prisoverslag for opgaven, er det ikke på samme måde bindende som et tilbud med en fast pris. Ved større byggeopgaver kan jeg ikke anbefale dig at få udført arbejdet på regning, netop fordi der er større risiko for, at udgifterne løber løbsk, og du let mister overblikket over, hvor høj den samlede pris bliver. Ved mindre opgaver er det knap så problematisk. Men hvis du får udført arbejde på regning, er det en god idé at holde øje med håndværkerens timeforbrug og spørge til timeprisen. Så har du bedre mulighed for at vurdere, om der er et rimeligt forhold mellem arbejdets omfang og den regning, du får. Du kan bede håndværksmesteren om en udspecificeret regning, hvor du kan se udgifterne til materialer og udgifterne til arbejdsløn gjort op hver for sig. UR: Hvornår skal der betales ekstra ? Selvom du får udført et byggeprojekt med et fast tilbud og en fast pris, kan du alligevel godt risikere at få ekstraregninger. Det er nemlig næsten umuligt at forudse alle de situationer og opgaver, der kan opstå under et større byggeri. Håndværkeren må dog kun sende en ekstraregning, hvis der er tale om en arbejdsopgave, som ikke er omfattet af tilbuddet. Et eksempel på en uforudset arbejdsopgave kan f.eks. være, at en tømrer under en tagrenovering opdager, at der er råd i nogle af tagets spær. Medmindre nye spær er omfattet af tømrerens oprindelige tilbud, vil udbedring af de rådne spær være en ekstraopgave, som tømreren kan tage sig ekstra betalt for. Men husk, der skal ligge en aftale om ekstraarbejdet inden arbejdet opstartes, ellers er håndværkeren ikke berettiget til ekstrabetaling. Undgå ekstraregninger Hvis du vil undgå at få ekstraregninger bør du følge nedenstående råd: 1. Lav en klar og veldefineret aftale Hvis dit byggeprojekt er gennemtænkt og velplanlagt, er der mindre risiko for, at du er nødt til at ændre på noget undervejs, som kan gøre byggeriet dyrere. Derfor vil jeg anbefale, at du laver en såkaldt entreprisekontrakt med din håndværksmester eller entreprenør. Kontrakten skal indeholde en arbejdsbeskrivelse, der nøje beskriver, hvad der skal laves. Den skal også indeholde en tidsplan med bl.a. opstartsdato og afleveringsdato. 2. Få en fast pris Du skal også sørge for at få et skriftligt tilbud med en fast pris, der bedst sikrer dig mod ekstraudgifter. Du skal tjekke, at tilbuddet indeholder alle ydelser og udgifter inklusive moms. 3. Brug AB92-aftalen Jeg vil også anbefale, at du sørger for, at de almindelige standardbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92-aftalen) er en del af aftalen mellem dig og håndværksmesteren. Disse standardbetingelser tager højde for mange af de problemer, der kan opstå undervejs i et byggeprojekt. 4. Lav tillægsaftaler, hvis der sker ændringer undervejs Hvis der undervejs i byggeprojektet opstår uforudsete ekstraopgaver, er det også en god idé at lave en skriftlig tillægsaftale til hovedaftalen, der vedrører ekstraopgaven. Det er især vigtigt, hvis ekstraopgaven har et større omfang eller en høj pris. 5. Få hjælp fra en rådgiver Som nævnt er det meget vigtigt, at der bliver udfærdiget et udførligt tilbud med en præcis arbejdsbeskrivelse, før byggeprojektet går i gang. Men for en almindelig boligejer, der ikke har specielt god forstand på byggeri, kan det være meget svært selv at skrive en så udførlig arbejdsbeskrivelse, som der er brug for. Især hvis der er tale om et større byggeprojekt, f.eks. en tilbygning eller en større ombygning, kræver det god indsigt i byggeprocessen at forudsige alle de arbejdsopgaver, der skal med i et præcist tilbud. Hvis du skal i gang med en større byggeopgave, vil jeg derfor anbefale dig at bruge en rådgiver med erfaring i den type projekt, du skal i gang med. Selvom du umiddelbart får en ekstraudgift til rådgiveren, så er pengene ofte godt givet ud, fordi rådgiveren i sidste ende kan spare dig for en masse besvær og mange ubehagelige ekstraregninger. 6. Vælg velkendte løsninger og materialer Du kan nedsætte risikoen for ekstraregninger ved at vælge velkendte løsninger og materialer, der er gennemprøvet og testet. Der er meget større risiko for, at der opstår fejl eller uforudsete udgifter og arbejdsopgaver, hvis håndværkeren arbejder med konstruktioner eller materialer, som han ikke har særlig stor erfaring med. 7. Lad håndværkeren købe materialerne Det er en god idé at lade håndværkeren stå for at købe materialerne til byggeriet. Så er det nemlig håndværkeren, der er ansvarlig for, at de rigtige materialer bliver leveret til tiden, og at de har den aftalte kvalitet. Derved undgår du ekstraudgifter, fordi byggeriet bliver forsinket, hvis materialerne er forsinkede, eller der mangler noget. 8. Hold byggemøder undervejs Allerede fra starten af byggeriet er det en god idé at afholde byggemøder, f.eks. en gang om ugen. Ved byggemøderne kan du sikre dig, at dit byggeprojekt skrider planmæssigt fremad uden nævneværdige forsinkelser og ekstraregninger. Og skulle der opstå problemer, kan de løses med det samme, så udgifterne holdes nede. Hvis du har en rådgiver til at føre tilsyn med dit byggeri, vil det typisk være rådgiveren, der holder byggemøder med de forskellige håndværkere og løser de problemer, der opstår undervejs. Alligevel kan det være en god idé, hvis du også selv følger lidt med, f.eks. ved at deltage i nogle af byggemøderne. Jeg håber ovenstående giver svar på nogle af de mange spørgsmål, ellers svarer jeg gerne på nogle helt konkrete spørgsmål fra jer. Poul Erik Marcussen