Frederikshavn

Spørge Jørgen i byrådssalen

SPØRGETID:SF har udviklet en ubændig lyst til at spille Spørge Jørgen i Byrådssalen. Alt bliver der spurgt detaljeret ind til, hvorefter SF selv svarer på spørgsmålet i form af grove postulater. Eksempel, de svage ældre har det forfærdeligt. Plejen er dårlig, de bliver ikke vasket og får ikke gjort rent og plejepersonalet har ikke tid til at tale med dem. Hvor har SF de oplysninger fra? Det fremgår ikke igennem antallet af klager eller undersøgelser på området. Jeg har selv været medlem af Socialudvalget og er gift med en hjemmesygeplejerske. En kombination der har givet mig en ganske god viden om hvad der sker på den politiske scene, og hvad der er virkelighed ude i marken. Bevares, med over tusinde brugere bliver der lavet fejl. Men tilbage står, at uvildige og eksterne undersøgelser viser, at Frederikshavn Kommune klarer sig godt på området. Det er meget vanskeligt, at nikke genkendende til de sensationshungrende overskrifter i Pressen. Personalet har en følelse af, at de når rundt til alle der har behov og giver en værdig pleje til brugerne. Ligeledes bør vi tage handsken op fra Lars Møller (V), der i Byrådssalen slog til lyd for større tillid til de ansatte, og mindre bureaukrati. Herunder det om sig gribende dokumentationshysteri. Vel vidende at meget af det er lovbestemt. SF forpasser aldrig en lejlighed til at postulere alt negativt på det sociale område, men besynderligt nok har SF ikke stillet et eneste forslag til ekstra ressourcer til området. Udover hvad forligspartierne har gennemført. Forleden blev jeg konfronteret med en påstand om, at vi i Frederikshavn Kommune har 45 børn i den skolepligtige alder, der ikke går i skole eller modtager undervisning. Er det nu helt rigtigt? Hvis det er rigtigt Paul Rode, så har du som Udvalgsformand på området et ganske alvorligt forklaringsproblem overfor dit Udvalg og Byråd. Et problem der kunne anskue, at du nok i højere grad burde spille Spørge Jørgen ind i din egen organisation, frem for at skose alle andre med dine ikke dokumenterede påstande. (Forkortet af red.)