EMNER

SPØRGESKEMATIL DENORDJYSKEPRÆSTER

] De 152 sognepræster i Nordjyllands Amt, der foretager konfirmation, har modtaget en spørgeskemaundersøgelse fra NORDJYSKEFakta. ] Den er udfyldt komplet af 79 præster, 21 har delvist svaret og 52 har ikke afgivet nogen svar. ] Undersøgelsen er overordnet set repræsentativ for præsterne i Nordjyllands Amt. De enkelte resultater er dog behæftet med en vis usikkerhed afhængig af, hvor mange af samtlige præster, der svarede på de enkelte spørgsmål. ] Undersøgelsen handler om præsternes erfaringer med og personlige holdninger til konfirmationsalderen, andre betingelser om konfirmationen og henvendelser fra virksomheder, som vil sælge produkter i forbindelse med konfirmationen. ] Undersøgelsen var som udgangspunkt anonym, men præsterne havde mulighed for at give sig til kende. ] For yderligere oplysninger om undersøgelsen og andre relaterede artikler, kan De trykke på konfirmation på den røde bjælke i højre side på: www.nordjyske.dk