Detailhandel

Spørgetid hos Sparekassen Rørbæk

Knap 40 kunder ønskede at drøfte konsekvenserme af nye åbningstider i filial med ledelsen

RØRBÆK:Knap 40 af Sparekassen Rørbæks kunder havde torsdag aften taget imod invitationen fra Sparekassen Hobro til at møde op i forsamlingshuset og i fællesskab med ledelsen evaluere forløbet efter nedskæring af åbningstiderne i den lokale filial for knap fem måneder siden. Som repræsentant for Sparekassen Hobro deltog direktør Ole Kamstrup og administrationschef Kjeld Nielsen samt filialleder Bente Hald og bestyrer Jan Knudsen. - Direktør Ole Kamstrup fortalte os om baggrunden for at reducere åbningstiderne, så der i dag kun er åbent tirsdag og fredag eftermiddag. Behovet for daglige pengetransaktioner har ifølge direktøren ændret sig meget de senere år, blandt andet på grund af homebanking, betalingsservice og internetløsninger, forklarer Irma Mejlby fra Rørbæk. Hun stod som formand for centerrådet sammen med repræsentanter for landsbyens tre andre foreninger bag en underskriftsindsamling mod sparekassens planer forud for indførelsen af de begrænsede åbningstider i filialen i september i fjor. I alt 80 underskrifter fik gruppen samlet sammen på rekordtid, hvorefter de blev afleveret til Ole Kamstrup ved en seance i Sparekassen Hobros hovedsæde. Senere åbent tirsdag Ole Kamstrup blev i forsamlingshuset mødt med et stort ønske fra kundernes side om at få ændret de nuværende åbningstider i filialen i Rørbæk tirsdag eftermiddag Frem for den nuværende åbningstid fra 13.30 til 16 ønskede folk den rykket en time frem for at kunne nå at blive ekspederet efter arbejdstid. - Selv om direktøren lovede at arbejde videre med forslaget og drøfte det med sparekassens ledelse i Hobro, så påpegede han problemer med at have en sen åbningstid i Rørbæk. De faglige regler kræver nemlig tilstedeværelse af mindst to ansatte, og ingen af dem må have mere end en sen arbejdsdag om ugen. Det kolliderer med, at flere af medarbejderne i Rørbæk ind imellem også arbejder i filialen i Ravnkilde, hvor der er lang åbningstrid torsdag eftermiddag, påpeger Irma Mejlby. Hun betegner selv forløbet af det knap to timer lange møde i forsamlingshuset med sparekassens ledelse som meget positivt. - Folk havde nemlig mulighed for åbent at lufte deres utilfredshed og få svar på konkrete spørgsmål. Blandt andet var flere kunder utilfredse med, at tidligere afdelingsbestyrer Helle Nilsson er rykket med til Hobro. Det forklarede Ole Kamstrup med, at hun nu arbejder i sparekassens voksende tele- og netsparekasse i Hobro, så Rørbæk-kunderne har stadig mulighed for kontakt via nettet, fortæller Irma Mejlby.