Lokalpolitik

Spørgetid med fokus på vandrerhjemmet

FJERRITSLEV:Svenning Sørensen - aktivt medlem af Fremskridtspartiets lokalforening - har en glødende interesse i, at Fjerritslev Kommune bruger pengene fornuftigt. Han havde til spørgetiden forud for byrådsmødet stillet seks spørgsmål om det kommunale tilskud til Han Herred Fritidscenter med fokus på spørgsmålet om noget af tilskuddet blev anvendt til driften af vandrerhjemmet. - Jeg fik et mundtligt svar fra borgmesteren, men jeg er ikke tilfreds med dette svar. Otto Kjær Larsen (V) svarede ikke konkret på mine spørgmål, fortæller Svenning Sørensen. Han har gemt avisudklip og bilag fra de seneste 20 år om denne sag, der har optaget megen spalteplads i medierne, og har således god indsigt i sagen. - For mig er det helt klart, at der burde laves separat regnskab for både fritidscenter og vandrerhjem, hvor udgifterne bliver konteret der, hvor pengene er brugt. Svenning Sørensen er af den overbevisning, at vandrerhjemmet ikke ville give overskud, hvis dets regnskab blev belastet med alle de udgifter, der kan henføres til denne del af fritidscentrets bygninger. - Statsautoriseret revisor Lars Johansen gjorde maj 1995 økonomiudvalget opmærksom på, at vandrerhjemmet benyttede allerede afholdte omkostninger i driften af fritidscentret, og vandrerhjemmets gæster anvendte de fysiske rammer i centret i det omfang, de ikke var belagt med andre brugere. Hvorfor har Fjerritslev Kommune ikke orienteret Tilsynsrådet om dette? - Dette brev indgik i rammeaftalen om tilskud til Han Herreds Fritidcenter. Der blev ikke taget særskilt hensyn til brevets indhold, svarede Otto Kjær Larsen. Han gjorde opmærksom på, at det havde krævet længere tids søgen i arkjverne at kunne svare . Svenning Sørensen spurgte også om, hvorvidt kommunen er sikker på, at en del af det kommunale tilskud i perioden 1986-1984 ikke er anvendt til drift af vandrerhjemmet. - I har modtaget regnskab for denne periode, og I har haft to politikere i fritidscentrets bestyrelse, påpegede Svenning Sørensen. - Det er ikke muligt at svare på dette på nuværende tidspunkt, svarede borgmesteren.