Lokalpolitik

Spørgetid på vej i regionsrådet

Borgere skal kunne stille spørgsmål før møder

NORDJYLLAND:Som den sidste af landets fem regioner lægger Region Nordjylland nu op til, at borgerne forud for regionsrådsmøder kan stille spørgsmål. Hvis politikerne siger ja til forslaget, vil borgere i en halv time forud for hvert møde kunne spørge regionens politiske ledelse. Hensigten med ordningen er "at styrke synliggørelsen af regionen og dialogen med borgerne," hedder det i indstillingen til et møde på mandag i regionsrådets forretningsudvalg, hvor sagen er på dagsordenen. - Det er min forventning ud fra nogle foreløbige reaktioner, at forretningsudvalget vil gå ind for, at vi indfører spørgetid, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S). Spørgsmål skal ifølge et udkast til regler for spørgetiden som hovedregel besvares af regionsrådsformanden. Både spørgsmål og svar må maksimalt vare to minutter. Når spørgeren og formanden hver har haft ordet to gange, kan andre medlemmer af rådet bede om at komme med en kort udtalelse, fremgår det. "Af almen interesse" Borgerne kan vælge enten at fremsende et skriftligt spørgsmål, som besvares i spørgetiden, eller selv at møde frem og stille spørgsmålet. Man kan dog ikke bare gå ind fra gaden og stille et spørgsmål. Mundtlige spørgsmål skal anmeldes til regionsrådsformanden på forhånd. Alle valgberettigede borgere i regionen kan benytte sig af muligheden for at spørge. Spørgsmål skal "vedrøre regionens forhold og være af almen interesse for regionens borgere," hedder det i forvaltningens udkast til regler for spørgetiden. Her lægges der op til, at der er emner, ansatte i regionen ikke har lov til at stille spørgsmål om. Ansatte kan ikke få lov til at stille spørgsmål "vedrørende den ansattes arbejdsplads eller forhold i forbindelse hermed". Baggrunden for sidstnævnte begrænsning er ifølge forvaltningen, at en fri adgang for ansatte til at stille spørgsmål om deres egen arbejdsplads "kan kortslutte det aftalte system for medarbejderindflydelse gennem lokale og sektorvise samarbejdsudvalg".