Lokalpolitik

Spørgetiden fortsætter

SKAGEN:Muligheden for forud for byrådsmøderne at stille skriftlige spørgsmål til byrådet fortsætter ind til videre som hidtil. Det bliver dog sådan fremover, at ordningen midlertidig droppes de sidste seks måneder før et kommunalvalg. Denne indstilling til byrådet nåede økonomiudvalget frem til på sit seneste møde. Samme spørgsmål var til debat i økonomiudvalget i marts 2002, og ved denne lejlighed valgte udvalget at se på sagen igen om cirka et år, hvad der altså nu er sket. - Ordningen er indført, for at borgerne har mulighed for at få belyst aktuelle spørgsmål. Det er derimod ikke tænkt som en ordning, hvor de politiske partier kan markedsføre sig, og derfor vælger vi nu at droppe ordningen i de sidste seks måneder før et kommunalvalg, forklarer borgmester Hans Rex (V), der mener, at det er lettere at tage en sådan beslutning nu i stedet for at vente, til valget nærmer sig. Til gengæld føler han ikke, at der er grundlag for generelt at droppe ordningen på nuværende tidspunkt. Faktisk har der kun været få spørgsmål til byrådet i gennem længere tid. - Borgerne vil jo næsten altid kunne få svar på spørgsmål om faktiske forhold ved at henvende sig til forvaltningen, men det her er så en ekstra mulighed, siger borgmesteren. Der har ved de seneste kommunalvalg været en klar tendens til, at antallet af spørgsmål til byrådet steg, når valget nærmede sig. Det nåede i november 1997 et foreløbigt højdepunkt, da den daværende 1. viceborgmester, Inger Støtt (V), ved det sidste byrådsmøde før kommunalvalget stillede en række skriftlige spørgsmål til investeringspuljen og erhvervsstyregruppens økonomiske forhold. Spørgsmålene blev dengang meget højtideligt besvaret både mundligt og skriftligt af den daværende borgmester, Kurt Kirkedal Jensen (S), som dog samtidig gjorde opmærksom på, at spørgeretten ikke var beregnet på byrådsmedlemmer og politisk markedsføring, og det kan han jo så glæde sig over, at det nuværende økonomiudvalg åbenbart er enig i.