EMNER

Spørgsmål afslører ludomani

Socialforskningsinstitutet har stillet en række spørgsmål, som kan afsløre ludomani. Svarer en person “ja” til fem eller flere af nedenstående spørgsmål, er vedkommende ludoman. Svarer man “ja” tre til fire gange, er man problemspiller, mens en person, der svarer “ja” en til to gange, er i risiko for at udvikle sig til problemspiller. Spørgsmålene lyder: [ Er De vendt tilbage for at genvinde tabte penge? [ Har De hævdet at have vundet penge, selvom De har tabt? [ Har De spillet for mere, end De havde til hensigt? [ Har De modtaget kritik af/bemærkninger om deres spilleadfærd? [ Har De haft skyldfølelse over Deres spilleadfærd eller følgerne heraf? [ Har De villet holde op med at spille, men ikke troet De kunne? [ Har De gemt kvitteringer eller andre tegn på spil for Deres nærmeste? [ Har De haft skænderier med deres nærmeste over Deres håndtering af penge? [ Har De haft skænderier om penge, der skyldtes Deres spilleadfærd? [ Har De lånt penge af nogle og undladt at betale dem tilbage som følge af Deres spil? [ Er De udeblevet fra arbejde (eller skole) pga. Deres spil? [ Har De lånt penge til at spille for eller til at betale spillegæld tilbage med? [ Har De lånt penge fra én eller flere nærmere angivne steder (12 steder)? [ Har De følt, at det har været et problem for Dem at spille om penge?