Redningsvæsen

Spørgsmål om brandalarm på politisk rundrejse

Økonomiudvalg sender sorteper videre til teknisk udvalg, men brandchefens ord kan blive afgørende

HOBRO:Spørgsmålet, om det er rimeligt at kræve en automatisk brandalarm til 60.000 kroner i børnehaven Børnegården på Houvej ved Hvornum, fortsætter sin rundrejse i det kommunalpolitiske system. Børne- og kulturudvalget og dets formand Jan Hviid (V) afviste for nyligt at følge kravet, fordi man finder alarmen for dyr og unødvendig. Derfor blev sorteper ekspederet videre til økonomiudvalget med bemærkning om, at man i børne- og kulturudvalget ikke har 60.000 kroner til alarmen. I det udvalg kunne man rundt om bordet godt nikke forstående til modviljen mod at ofre de mange penge. Udvalget besluttede at sende sagen videre til teknisk udvalg med henblik på at få en dispensation, hvis det er muligt. Diskussionen er opstået, fordi Hobro Kommunes tekniske forvaltning gav børnehaven på Houvej en byggetilladelse. Den har været undervejs i et stykke tid, fordi børnehavens indretning hidtil ikke har levet op til byggelovens krav. Det skulle være i orden nu, når altså lige institutionen udstyres med brandalarm, der sender et signal direkte til Falck, hvis ild og røg aktiverer systemet. Kravet om alarm følger nye regler, der trådte i kraft for et år siden. Reglerne siger, at nye børnehaver skal have automatisk alarmsystem, og Børnegården betragtes som en ny institution, fordi den først nu får sin endelige godkendelse som børnehave. Jan Hviid argumenterer med, at der altid er voksne omkring børnene, så de kan hjælpes ud i tilfælde af brand. Derfor bør almindelige røgalarmer være nok. - Ikke alene skal vi betale 60.000 kroner for anlægget. Vi skal også fremover hvert år ofre omkring 15.000 kroner på driften af systemet. De penge vil jeg hellere bruge på børnene, siger Jan Hviid. Men det er langt fra sikkert, at kommunen kan slippe uden om alarmkravet. Preben Christensen (S), formand for teknisk udvalg, fastholder, at han ikke vil være med til at give dispensation, med mindre kommunens beredskabschef Johannes Holm Iversen kan acceptere det. Beredskabschefen har tidligere til NORDJYSKE Stiftstidende sagt, at han anbefaler, at børnehaven får brandalarmanlægget. Teknisk udvalg skal drøfte spørgsmålet på sit første møde i januar. Her inviteres beredskabschefen med til drøftelsen med politikerne.