Lokalpolitik

Spørgsmål om fritidsklubber til debat ved budgetlægningen

DRONNINGLUND:Spørgsmålet om, hvorvidt der i kommunens to største byer, Dronninglund og Hjallerup, skal etableres nye fritidsklubber for børn fra 3. klasse og opefter, er af økonomiudvalget blevet sendt til debat ved de forestående forhandlinger om næste års kommunebudget. Det sker, efter at det tidligere i børne- og kulturudvalget kneb gevaldigt med at nå til enighed om, hvor - og i hvilket regi - at de planlagte nye fritidsklubber skal eta-bleres. Heller ikke størrelsen på forældrebetalingen i dén forbindelse kunne der i børne- og kulturudvalget opnås enighed om. Selv om et flertal i børne- og kulturudvalget imidlertid mener, at det vil være en god idé at etablere de nye fritidsklubber i ingdomsskolens regi - og ungdomsskolens eksisterende lokaler - så er sagen med hensyn til Hjallerup blevet ekstra speget af, at der dér i en arbejdsgruppe satses på at etablere et helt nyt fritidsklub-tilbud i den p.t. lukkede friskole. Et tiltag, der ifølge planerne dér senere skulle resultere i, at den lukkede friskole frem-over bliver en form for fælles multihus for hele byen.