EMNER

Spørgsmål om godt børneliv

KONGERSLEV:Udfordrer legepladsen børnenes fantasi? Larmer det for meget i børnehaven? Er medarbejderne i børnehaven gode til at kommunikere - og smiler de tilstrækkeligt? Er forældrene flinke nok til at hjælpe medarbejderne i børnehaven ved at tage med på ture og udflugter? Spørgsmålene er brikker i spillet om den etiske proces i Kongerslev Børnehave, hvor alle parter fra bunden af skal være med til at skabe et bedre indhold for de samme penge. Et spørgsmål kunne man passende føje til, nemlig hvorfor har alle forældrene nu ikke taget sig tid til at svare på de spørgeskemaer, vi sendte ud for et par uger siden? - Alle medarbejderne har svaret på deres skemaer, men vi mangler altså en god del af forældrene endnu. Vi har delt ud til 25 forældrepar, men har kun fået 16 besvarelser tilbage. Det er selvfølgelig fint, at vi har en svarprocent på 60, men vi kunne altså godt tænke os, at den blev noget højere. For jo flere, der har givet deres besyv med, jo mee sikker kan personalet være på, at det er det rigtige, de gør, siger kommunens koordinator på den etiske børneproces, Michael Nielsen. - Der er 53 spørgsmål på skemaet til forældrene, og det tager ikke så forfærdlige længe at svare på det, og man har da fra børnehaven side heller ikke helt opgivet håbet om at få flere skeamer med krydser tilbage., tilføjer Michael Nielsen.