Spørgsmål til borgmesteren

Skattepolitik 2. september 2002 08:00

SKAT:Problemet med at omkostningerne i kommunerne stiger mere end indtægterne, kender vi fra tidligere år. Man har ofte løst problemerne ved at hæve skatterne , men det kan vi altså ikke blive ved med, for så bliver der efterhånden en helt urimelig lille andel af indtægten tilbage til skatteborgernes forbrug. Det er derfor regeringen har indført et skattestop. Det er heller ikke rimeligt at løse problemet ved at forringe undervisningen af børnene, og forringe pasningen og plejen af de ældre og svagelige borgere, der ikke kan klare sig selv. Men der må være andre muligheder. Vi har fået en ny ledelsesstruktur på rådhuset. Der er investeret store beløb i EDB udstyr og andre hjælpemidler, der kan spare omkostninger og effektivisere ledelsen af de mange afdelinger. Har vi fået oplyst, hvor mange medarbejdere der herved er sparet i kommunens administration og ledelse? Jeg har ikke set noget om det, og jeg vil gerne spørge dig borgmester Bent Sørensen (S), om du kan gøre rede for udviklingen i antal ansatte i Hals kommunes ledelse og administration; Ikke bare på rådhuset men i alle afdelinger og institutioner, hvor der er ansat folk med ledelsesfunktion. Jeg tror ikke politikerne, som i byrådet i Hals Kommune for de flestes vedkommende jo består af offentlige ansatte, kan eller tør foretage besparelser og nedskæringer blandt de kommunale ansatte, der sidder tæt på politikerne. Derfor ender det altid med at nedskæringerne gennemføres i det yderste led, blandt dem der arbejder ude ved borgerne. Jeg vil foreslå, at i pålægger jeres direktion at finde besparelserne alle andre steder end blandt dem, der underviser børnene, og dem der plejer de gamle. Men husk, hvis Hals Kommune i modsætning til alle andre kommuner hæver skatterne, så vil problemet med større stigninger i kommunens omkostningerne end i indtægterne blive endnu større de kommende år end i år. For dem der har en stor skattepligtig indkomst, vil selvfølgelig ikke bo i en kommune, hvor politikerne kun kan foreslå enten skatteforhøjelser eller serviceforringelser. De vil bo i en kommune, hvor politikerne pålægger ledelsen at effektivisere både på rådhuset, i afdelingerne og i institutionerne, så man undgår skatteforhøjelser. Hvis Hals Kommune hæver skatterne på trods af et skattestop, som andre vil overholde, bliver kommunen berømt over det ganske land. Og du vil, Bent Sørensen, stå i spidsen for et byråd der ødelægger kommunens renome. Tænk over konsekvenserne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...