Spørgsmål til ebh banks direktion, bestyrelse og repræsentantskab

Egon Korsbæk, du skriver i NORDJYSKE, at man er meget velkommen til at skrive til dig.

Det samme gør direktør Jens Nielsen i brev til kunder og aktionærer. I takker for varme og opmuntrende ord, som I har fået med på vejen. Det er da virkelig opmuntrende, at Nationalbanken og andre store er gået ind og redder alle kunder for tab. Vi kan sige, at liberalisme altid har været godt, men socialisme er nu heller ikke at kimse ad i nødens stund. I det her tilfælde er det så kun aktionærerne, det går ud over. Jeg skriver kun, fordi ledelsen ikke har været særlig informationsvenlig. Hvad med menige bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer? Ifølge ebh bank A/S' vedtægter, paragraf 6, har I et stort ord. Føler I ikke et ansvar over for dem, der har valgt jer? Jeg har forstået, at aktiekapitalen er godt 89 mio. kr. Deraf ejer ebh Fonden 45 procent, så det er klart, at der bliver mindre til ungdomsarbejdet og foreningslivet i Han Herred. Nu er det jo ikke velgørende alt det, fonden deltager i. Ifølge Jyllands-Posten har man i flere år lejet en luksuslejlighed i Marbella i Sydspanien til brug for bestyrelse, direktion og chefgruppe samt statsautoriseret revisor. Jyllands-Posten skriver også, at fonden har tre ansatte, der i gennemsnit tjente 1,6 mio. kr. i 2007. Er det noget, I kan bekræfte? I 1992 kritiserede jeg på generalforsamlingen, at direktør Finn Strier Poulsen fik lige så meget i løn som statsministeren og udenrigsministeren tilsammen. Svaret var, at ville man have dygtige folk, så skulle man også give en ordentlig løn. I bakspejlet kan jeg se, at det var en beskeden løn i forhold til, hvad det har udviklet sig til. Som jeg læser regnskabet i årsrapporten, delte direktionen i 2007 10,4 mio. kr. I 2005 fik direktionen tildelt 110.105 stk. aktier oven i lønnen, som kan udnyttes i 2010, og som efter kursen 31/12 2007 repræsenterede en værdi på 45,8 mio. kr. Det vil sige godt halvdelen af ebh banks aktiekapital. Samtidig har man tildelt 45.000 stk. aktier til koncernledergruppe 1, som 31/7 2007 udgjorde 13,6 mio. kr., der kan hæves i 2010. Endelig er der en koncernledergruppe 2, der har fået 44.100 stk. aktier, der kan hæves 2012 og havde en markedsværdi 31/12 2007 på 6,7 mio. kr. Nu er banken jo ikke gået fallit, men er alvorligt svækket. Skal det så forstås sådan, at ebh bank skylder alle ovennævnte penge til dem, der har gældsat banken? Nu burde jeg måske gratulere Jens Nielsen med posten som administrerende direktør, men er det ikke det samme som at sætte ræven til at passe på gæssene? Hvad mener du selv? På vegne af os, der har været så naive, at vi i god tro har betroet ebh bank vore penge, vil jeg spørge: Har I ikke nogen udlånspolitik med hensyn til sikkerhed? Er pengene, som ebh bank har fået tilført fra Nationalbanken og andre store banker en gave, eller skal de tilbagebetales med renter? Er der gang i frasalget af datterselskaber, er der interesserede købere? Af Winther Sønderhaven, Skovbakken 3, Skovsgård