Lokalpolitik

Spørgsmål til rådmænd

[ Både teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) og forsyningsrådmand Preben Pedersen (R) vil ikke kommentere oplysningerne om, at Aalborg Kommune har tilbudt at købe Nordens Grund. [ NORDJYSKE ville blandt andet gerne have spurgt rådmændene om følgende: - Hvorfor tilbyder kommunen ejeren af Nordens Grund 40 mio. kr. for at forlade området? - Hvorfor frygter kommunen, at der opstår lugtgener fra rensningsanlægget, når kommunen ikke modtager klager fra de personer, der i dag bor tæt på anlægget? - Findes der andre tilfælde, hvor kommunen betaler grundejere store beløb for at forlade et område, fordi der måske engang kan opstå problemer med lugt eller andre ting, som kan genere kommende borgere? - Miljøstyrelsen anbefaler en bufferzone på 150 meter fra rensningsanlæg til beboelse. Fjordparkgruppen vil opføre boliger mindst 250 meter fra rensningsanlægget. Hvorfor mener Aalborg Kommune, at det er for tæt på anlægget? - Har Aalborg Kommune selv en plan om på sigt at udvikle Nordens Grund til andre formål? Eller skal de 22 hektar ligge øde hen? - Hvad mener du om, at der kommer mere industri på Nordens Grund, hvis der ikke kan bygges boliger på området?