Sæby

Spørgsmålet

SÆBY:Det spørgsmål, som vi bad paneldeltagerne svare på, var følgende: Er det rimeligt, at Kirken - som en offentlig institution med betydelig statsstøtte - kan udvide sine aktiviteter langt mere end Frederikshavn Kommune har mulighed for?