EMNER

Sponsor-strid får politikere til at lave regelsæt

Kritik af sponsorstøtte til LSU Sæby og ansøgning fra billardklub får politikerne til at lave regelsæt

SÆBY:De lokale politikere har besluttet, at der skal udarbejdes endnu et regelsæt. Denne gang for kommunal sponsor-støtte til lokale idrætsforeninger. Baggrunden er kritikken af kommunens sponsorstøtte på 250.000 kroner til Fox Team Nord og en ansøgning om sponsorstøtte på 40.000 kroner til Sæby Billardklub. I et læserbrev i går i NORDJYSKE undrede en repræsentant for billardklubben sig over, at de lokale politikere endnu ikke har snøvlet sig sammen til at behandle ansøgningen, der blev sendt for adskillige måneder siden. Hans konklusion var, at den er blevet syltet. Men det passer ikke, siger byrådsmedlem Per Hjortnæs (S), der er formand for folkeoplysningsudvalget. - Vi behandlede sagen i fjor, men sendte den videre. Vi har ikke penge til sponsorater på vores budget. Sagen blev siden politisk udvalgsbehandlet, uden at der blev truffet en beslutning. I stedet er folkeoplysningsudvalget blevet bedt om at lave et udkast til et regelsæt for udbetaling af kommunal sponsorstøtte, siger Per Hjortnæs. Han fortæller, at udvalget har taget fat på opgaven, men at den er svær. - Vi har undersøgt, om andre kommuner har et sådant regelsæt, som vi kunne støtte os til. Men det er ikke tilfældet, så vi skal faktisk opfinde den dybe tallerken. Vi skal formulere, hvem der fremover kan komme i betragtning til at modtage støtte, og det er faktisk ikke så let, siger Per Hjortnæs. Han fortæller dog, at folkeoplysningsudvalget laver udkastet til et regelsæt færdigt på sit møde i slutningen af februar. Om alt går vel vil regelsættet derefter kunne vedtages på byrådsmødet i marts. - Jeg ved godt, at billardklubben har ventet længe. Men der kommer altså til at gå et stykke tid endnu, før den får svar på sin ansøgning. Men vi har ikke glemt klubben, forsikrer Per Hjortnæs.

Forsiden