Lokalpolitik

Sponsorat-regelsæt afvist

Sponsorater gives stadig efter konkret ansøgning fra sag til sag

SÆBY:Et klart flertal på 15 af Sæby Byråds 21 medlemmer har afvist forslaget om udarbejdelse af retningslinier og principper for kommunale sponsorater inden for Folkeoplysningsudvalget område. To stemte imod og tre undlod at stemme. Et enkelt medlem havde sendt afbud. Det indebærer, at der vil blive taget stilling til konkrete ansøgninger fra sag til sag. Sponsorater hører unden kontoen for markedsføringsmidler, og det store flertal fulgte økonomiudvalgets indstiling om, at der ikke udarbejdes et egentlig regelsæt. Markedføringmiddel-kontoen hører i øvrigt under økonomiudvalgets område. Sagen om sponsorater endte på byrådets bord som konsekvens af den meget omtalte sag om en sponsorat-ansøgning fra Sæby Billardklub. Sagen fandt først sin afgørelse i form af et kommunalt tilskud til klubben efter adskillige måneders behandling. Sagen førte til, at økonomiudvalget opfordrede Folkeoplysningsudvalget til at udarbejde et forslag til retningslinier og princippper for sponsorater inden for udvalgets område. Derefter fremsatte forvaltningen et konkret forslag. Senere fulgte forslag fra Folkeoplysningsudvalgets formand, byrådsmedlem Per Hjortnæs Pedersen (S), og et af udvalgets medlemmer, Per Jacobsen. I forbindelse med den videre sagsbehandling gjorde Folkeolkysningsudvalget opmærksom på, at det ikke på sin konto har afsat midler til sponsorater og, at de i øvrigt ikke sorterer under udvalget. Derefter endte sagen i børne- og kulturudvalget, der besluttede at overlade det til byrådet at tage stilling til, om der skal være kommunale sponsorater. Samtidig anbefalede et flertal i børne- og kulurudvalget, at Per Hjortnæs Pedersens forslag i givet fald blev foretrukket - og at sponsorater finansieres af budgetmidler afsat til markedsføringsmidler. Enden på det hele blev altså, at økonomiudvalget, der havde bedt Folkeoplysningsudvalget om udarbejde forslag til retningslinier og principper, i byrådet fik godkendt, at der ikke bliver udarbejdet et regelsæt. Konkrete ansøgninger om sponsorater vil derfor fortsat blive behandlet fra sag til sag.