Fodbold

Sponsorater står ved magt

Budgetforlig ændrer ikke sponsorbidrag til Mors-Thy Håndbold og TFC Elite.

- Den her lægger økonomiudvalget ikke ryg til. Så klar er meldingen fra Ib Poulsen (DF) efter at udvalget i denne uge drøftede Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets, AKU, 2012-budget. Økonomiudvalget tog budgettet til efterretning med den tilføjelse, at "indgåede kontrakter skal overholdes og således ikke kan indgå som besparelse". Tilføjelsen er møntet på en flertalsindstilling fra AKU om at beskære de nuværende kommunale sponsortilskud til Mors-Thy Håndbold og TFC Elite med ialt 100.000 kroner fordelt med 50.000 kroner på hver klub. - Dels er det et forkert signal at sende, dels er sponsoraterne del af aftaler mellem kommunen og de to klubber - og den slags aftaler ændrer man ikke i et budgetforlig, siger Ib Poulsen. Borgmester Lene Kjelgaard er enig. - Udgangspunktet er, at vi har nogle sponsorkontrakter, der løber indtil, de skal genforhandles. Det er i forbindelse med en genforhandling, vi kan drøfte eventuelle ændringer i størrelsen af sponsoraterne, siger borgmesteren. Hun understreger, at en endelig beslutning om størrelsen på fremtidige sponsorater ikke tages af AKU alene. - Men i og med vi har en indstilling fra et flertal i AKU om at reducere sponsorstøtten til de til de to klubber, har vi også et politisk signal om, at vi i forbindelse med en fornyelse af kontrakterne må forvente, at vi skal diskutere fremtidige beløbsstørrelser.