Sæby

Sponsorerne blev beroliget

SÆBY:Sæby Billardklub har det seneste år været inde i en ganske fin periode, når det gælder økonomi. Klubben havde søgt Sæby Kommune om et tilskud på 40.000 kroner, men fik dog kun 15.000 kroner ud af anstrengelserne. Til gengæld modtog klubben 10.000 kroner til ungdomsarbejde fra kommunen, ligesom S.I.S.K sendte 2900 kroner, der er øremærket til køb af resultattavle med fjernbetjening. Det kom frem på billardklubbens generalforsamling fornylig, hvor formanden Tage Sørensen aflagde beretning. I løbet af sæsonen var der tvivl om, hvorvidt klubben ville blive i elitedivisionen, og derfor var sponsorerne en smule tøvende med hensyn til tilskud. Men som de fleste ved, er Sæby Billardklub stadig at finde i den bedste række, og dermed er sponsorerne beroliget. Og da regnskabet viste et lille overskud på 570 kroner har det alt i alt været en ganske god økonomisk sæson for Sæby Billardklub. Dog lød der et ganske velment hjertesuk fra formanden. En del medlemmer betaler ikke deres kontingent og startbøger til tiden, hvilket er ganske irriterende! Genvalg til Poul Sørensen, mens Arne Skriver trådte ud af bestyrelsen. I stedet blev Inger Sørensen valgt. Suppleanter blev Arne Nielsen og Allan Sørensen.