EMNER

Sponsorløb gav 15.000 kroner

Arrangør ventede 100-200 deltagere - der kom 38

PANDRUP:36 trampede i pedalerne og to klarede den fire km lange rundtur ved Jetsmark Halln på mindre end 20 minutter. Det var noget hurtigere og med færre deltagere end ventet for initiativgruppen bag et stort udendørs aktivitetsområde på adressen Bredgade 136. - Jeg havde nok ventet, at mellem 100 og 200 ville deltage, når formålet var at samle pengene til et kommende fritidsområde for egnens unge. Det er noget skuffende, at der kun mødte så få deltagere op til sponsorløbet, fortæller projektmedarbejder Katrine Jensen fra Pandrup Kommunale Ungdomssskole. Hun står i spidsen for en arbejdsgruppe på 10 børn og unge, der har påtaget sig opgaven at planlægge for det kommende fritidsområde. Dagens overskud på omkring 15.000 kroner er kun en lille brik i det store puslespil at samle de 500.000 kroner, det koster at etablere fritidsområdet med skateboardbane med fem ramper og to asfalterede multibaner med bander og mål. - Foreløbig har vi rådighed over 150.000 kr. De første 100.000 kr. kom fra Lokale- og Anlægsfonden, 25.000 kr. fra Sparekassen Hvetbo, 10.000 kr. fra solgte sponsorpladser og 15.000 kr. fra dagens sponsorløb, fortæller Katrine Jensen. Desuden har projektgruppen sendt ansøgninger til flere fonde og puljer. - Pandrup Kommune har købt grunden, og vi har fået landzonetilladelse til baneanlægget. Jeg håber, vi kan tage banerne i brug april-maj 2006. 11-årige Mads Jensen fra Kaas vandt konkurrencen om at samle flest penge til projektet i forbindelse med sponsorløbet. Han havde tegnet sponsorer for 1100 kr. - Jeg besøgte simpelthen alle butikker i Kaas, og her var der god opbakning. Mange gav tilsagn om 100 kr. og enkelte endda om 200 kr., fortæller han.