Ældreforhold

Sporene skræmmer

Socialudvalget er mest stemt for at bygge nyt

En rapport viser, at Risagerlunds bygninger er stærk. Alligevel frygtes der for skimmelsvamp. Arkivfoto: Henrik Louis

En rapport viser, at Risagerlunds bygninger er stærk. Alligevel frygtes der for skimmelsvamp. Arkivfoto: Henrik Louis

I Brønderslev Kommunes socialudvalg hersker der nervøsitet omkring en renovering af Plejecentret Risagerlund i Brønderslev. Derfor undersøger udvalget mulighederne for at bygge et helt nyt plejecenter. - Det er sporene fra Rosengården i Jerslev, der skræmmer, siger formand for socialudvalget, Ole Jespersgaard (S). Udvalget vil holde et møde med Diakonstiftelsen i Danmark omkring renovering af Plejecentret Risagerlund. - Det er ikke ensbetydende med, at det er Diakonstiftelsen, der skal opføre plejehjem. Men vi sonderer mulighederne, fortæller Ole Jespersgaard. Det er Diakonstiftelsen, der ejer og driver Plejecentret Kornumgaard i Brønderslev. Brønderslev Kommune har fået firmaet BJK Byg A/S i Dronninglund til at udarbejde en såkaldt førsynsrapport. Ifølge rapporten er bygningerne grundlæggende opført i god kvalitet. Fundamenter, murværk og etagedæk samt indvendige bærende vægge er opført i god kvalitet. Ifølge rapporten er der ikke tegn på svigt i fundament og vægge, ligesom gulve ikke viser nogen tegn på fugtindtrængning. Videre hedder det i rapporten, at bygningerne absolut er egnede til ombygning. Og en renovering skønnes mere økonomisk fordelagtig end at opføre bygninger i tilsvarende størrelse og kvalitet. Der er dog nogle forhold, der skal respekteres. I det nuværende byggeri er gangvæggene en del af de bærende konstruktioner, og de skal i store træk kunne integreres i den fremtidige indretning. En større ombygning og renovering medfører, at bygningerne skal føres op til de nugældende krav til isolering og energiforbrug i bygninger. Derfor skal der ske en del efterisolering af specielt tagkonstruktionerne. Ligeledes skal vinduer og døre isoleres. Ved at beholde kælderetagen, som generelt er god og tør, og derfor kan anvendes til forskellige mål. Ole Jespersgaard lægger ikke skjul på, at der hersker nervøsitet omkring at renovere de eksisterende bygninger, og her henviser han til problemerne med skimmelsvamp. Sagen vedrørende ombygning og nybyggeri kompliceres af, at der er flere elementer, der skal hænge sammen. Fagenheden er af den opfattelse, at køkkenproblematikken afklares endeligt med regionen. For tiden arbejdes på en løsningsforslag til et samarbejde mellem kommunen og regionen. Det er ikke afklaret, hvor mange pladser, et nyt Risagerlund skal rumme. Den samlede udgift til el, vand og varme er for Plejecentret Risagerlund ca. én mio. kr. på årsbasis. Dette forbrug ligger nogenlunde på linje med andre plejehjem med storkøkken. Der var lagt op til, at der efter en ombygning skulle være 32-34 plejeboliger. De skal indeholde to rum, hvor der i dag kun er ét rum. I øvrig rykker beboerne ind på Rosengården i Jerslev i slutningen af denne måned. Men det ventes fortsat, at en voldgiftsret skal tage stilling til den økonomiske side omkring tvisten omkring Rosengården.