Rostrup

Sporet i landskabet er der stadig

Tu­ren i land­ska­bet ved Mon­strup er ble­vet let­te­re at for­ce­re, for­di hegn er fjer­net. pri­vat­fo­to

Tu­ren i land­ska­bet ved Mon­strup er ble­vet let­te­re at for­ce­re, for­di hegn er fjer­net. pri­vat­fo­to

{ ROSTRUP: For nogle år siden blev der lavet aftale med lodsejere i Monstrup om at lave en rute i landskabet, som er åben for publikum, så de frit kunne færdes ad en afmærket rute. Den var godt besøgt i begyndelsen, men siden er ruten så småt blevet glemt. Men den er der stadig, fortæller en af lodsejerne, Hans Christensen, Monstrupvej 3. Faktisk er ruten blevet lettere at gå ad, da kreaturerne er væk, og der er færre hegn at forcere. Publikum møder køn natur med bakker, marker og skov med grantræer og forskellige løvtræer. Turen starter ved Rostrupvej/Monstrupbyvej, hvor man kan tage en folder.