Aalborg

Sporskifte

Kvinder i 40érne har altid gjort sig overvejelser om, hvorvidt de er beskæftiget med det rigtige. Mantraet om at vi skal efteruddanne os, videreuddanne os, har ikke gjort tendensen mindre, tværtimod, påpeger lektor ved AAU, Bodil Bjerring. Vi har mødt en række kvinder, hvis overvejelser har ført til sporskifte. Kathrine Kjærsgaard er den fjerde i rækken. Vi har tidligere portrætteret kromutter Marianne Kiil, tidligere folkeskolelærer, musikstuderende, Ulla Kjærsgaard, tidligere IT-nørd, og healer Dorrit Kristensen, tidligere sygehjælper.