Sportlig hyldest til renæssancekonge

Rideklubber hylder Chr. 4-tal med fem dages intens ridning gennem hele Vendsyssel

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Så går turen gennem langs østkysten fra Skagen til Voergaard Slot. arkivfoto: Bent Jakobsen

NY FREDERIKSHAVN: Nordjyske rideklubber har valgt at fejre renæssanceåret 2006 med et ægte sportsindslag, som bærer eventyret og har rødder i den danske historie. Det er i hvert fald givet at ryttere fra hele landsdelen - herunder Skagen, Jerup, og Frederikshavn, kaster sig i sadlen for at fejre Kong Christian d. 4., Danmarks væsentligste renæssancekonge. Det sportslige indsalg er egentlig inspireret af den unge, foretagsomme, energiske og idérige konge selv. I et dagsbogsnotat fra præsten ved Budolfi kirke, Kristen Staphensen, hedder det således: ”Hellig tre kongers dag om aftenen ved 5 slet kom kongelig majestæt Kong Christian, den 4. af det navn, først til Vendsyssel-land, og lå hans majestæt samme nat i hr. Simons hus, som er capellan i Sundby. Den anden nat lå han på Børglum Kloster, den tredje nat på Skagen hos hr. Pouls, den 4. nat på Bangsbo, den 5. nat på Voergård, og derfra kom hans nåde til Ålborghus og blev der en nat, samme dag havde han borgerne i rustning.” Chr. 4.’s ridt gennem Vendsyssel er typisk for den energiske unge konge, men i dag virker det utroligt imponerende. Foreningen Voergård Levende Historie gjorde Dansk Ride Forbunds distrikt Nordjylland opmærksom på muligheden for en rekonstruktion af ridtet. Det vandt genklang og Børglum Kloster, Skagen by- og Egnsmuseum, Bangsbo og Voergård meldte også straks ja til at deltage. Stafetridt Rekonstruktionen af Chr. 4.’s ridt bliver gennemført som en stafet, hvor kongens fane afleveres fra rideklub til rideklub Vendsyssel rundt. Af hensyn til moderne menneskers arbejdsforhold gennemføres ridtet ikke på 5 fortløbende dage, sådan som kongen gjorde det, men 5 dage i løbet af 3 weekends. De arrangerende rideklubber er: Nørhalne Rideklub, Vrendsted og Omegns Rideklub, Frederikshavn Rideklub og Dronninglund Rideklub, men i alt 11 klubber deltager og alle andre ryttere er også velkomne; men de skal, for at kunne deltage, kontakte en af disse 4 klubber, der står for regler, sikkerhed, tidsplan m.m. Starten går lørdag 9. september kl. 9.00 fra Lindholm Høje. Kongens overnatningssted findes ikke længere, men det virker sandsynligt, at kongen og hans mænd er redet op over Højene for at få et overblik over landskabet og det forestående ridt. Arrangørerne vil gerne sende Kong Chr. 4. og hans mænd af sted med manér. Hofmarskallatet er derfor kontaktet i et forsøg på at få et af kongehusets medlemmer til at starte ridningen Vendsyssel rundt og sende rytterne af sted fra Lindholm Høje. Rideruten På turen besøger rytterne tre museer og en lang stribe nuværende eller forhenværende herregårde, og på nogle af dem vil der blive skiftet heste eller kongens fane vil blive overdraget fra en rideklub til den næste. De steder, hvor Kong Chr. 4. overnattede vil der blive gjort længere ophold, så der er mulighed for at fejre kongens besøg. De større historiske steder, kongen kommer forbi er i Ny Frederikshavn Gaardbogaard, Ellinggård, Bangsbo, Sæbygård, Alfarvad på Kongevejen mellem Sæby og Præstbro, Voergård og Dronninglund Slot. Chr. 4.’s ridt Lørdag 9 september indledes løjerne fra Lindholm Høje Museum og afslutning ved Børglum Kloster. Næste dag går turen fra Børglum via Tversted Klitplantage, hvor Klithuse Military Klub tager over inden sidste etape til Skagen rides. Hestene ventes at ankomme ved Skagen By- og Egnsmuseum kl. 18.00 efter et ridt på i alt 85 km. Skagen By- og Egnsmuseum ønsker også at fejre kongens besøg, bl.a. for at sætte fokus på, at Skagen var et naturligt mål for kongen. Skagen by var på det tidspunkt, før sandflugten satte ind, Vendsyssels langt største by med 2-3000 indbyggere i forhold til Hjørrings og Sæbys sølle 2-300. Derpå er der pause til næste lørdag, hvor Islandsheste ryttere i Skagen og omegn tager første etape til Gårbogård. Kl. 11 skullede være fremme og her sidder Jerup Rytterlaug allerede i sadlen klar til at sætte kursen mod Ellinggaard, som de når ved godt 14-tiden. Bangbo Hovedgård Her overtager Frederikshavn Rideklub, som rider det sidste stykke frem til Bangsbo Hovedgård, som de når ved 16-tiden. Fru Ingeborg Skeel til Voergaard arvede Bangsbo efter sin mand Otto Banner, og i 1580’erne lod hun bygge størstedelen af den store lade, som stadig findes, og en ny firlænget hovedbygning i to stokværk, hvoraf der i dag findes betydelige rester af bindingsværkstømmer. I dag er Bangsbo et stort museum, og museumsledelsen glæder sig til igen at få besøg af Kong Chr. 4. Søndagen er hviledag og så er vi helt fremme ved afslutningsweekenden. 23 september. Der er afgang fra Bangsbo kl. 8.00 igen ved ryttere fra Frederikshavn Rideklub. De rider frem til Sæbygård Slot, som de når ved 10.30-tiden. Her er der klubskifte til Dronninglund Rideklub, som når frem til fru Ingeborg og Voergård midt eftermiddag. Voergaard På Voergaard vil man gøre alt for at tage mod Kongen på bedste måde. Den flotte hovedbygning er bygget 1588-91, og var sandsynligvis netop en af grundene til Kongens rejse. Chr. 4. skulle se på lensmand fru Ingeborg Skeels hus, for på det tidspunkt var han nemlig ikke selv begyndt at bygge andet end boldhuse – sportshaller til tennis – og han skulle have inspiration til sine kommende pragtbyggerier. Desuden skulle han tale med sin lensmand - til Sejlstrup len - om leverance af mursten fra fru Ingeborgs teglværker til en ombygning af Koldinghus efter nordfløjens brand i 1597. Den 21. april sendte kongen bud til Manderup Parsberg, lensmanden på Aalborghus, om at fragte skuder til at føre de sten, kongen havde købt fra fru Ingeborg Skeel, til Koldinghus. Fløjen på Koldinghus genopførtes, men samtidig iværksatte Christian 4. en større ombygning, der skulle give slottet den endnu så karakteristiske profil, nemlig kæmpetårnet, som den første hilsen til sydfra kommende gæster. Fru Ingeborg glæder sig til at tale med den unge konge, hvis barnedåb hun i øvrigt deltog i, og til at vise ham den rigt udsmykkede renæssancebygning Klubben fortsætter de sidste 9 kilometer frem til Dronninglund Slot, hvor man slår nattely. Sidste dagen går via Langholt Hovedgård til afslutningen på Engholm kl. 14.