Hjørring

Sportscenter fik en ny bestyrelse

Femmandsgruppen fik opbakning

HJØRRING:Foreningen Hjørring Sportscenter af 1996 fortsætter. På den ekstraordinære generalforsamling torsdag aften lykkedes det at finde en bestyrelse, der vil tage over efter den gamle, der opgav ævred. Som næsten givet på forhånd, og som beskrevet i avisen torsdag, blev det femmandsgruppen, der skal forsøge et redde sportscentret, der er i økonomiske vanskeligheder. Men femmandsgruppen har en redningsplan klar, og på generalforsamlingen torsdag aften blev Verner Bangshøj valgt til formand, næstformand blev Birgit Jensen, kasserer Bue Lau, mens sekretærposten bliver flydende på den måde, at den deles mellem Brian Thomsen og Vagn Pedersen. Der var mødt op mod 60 medlemmer på generalforsamlingen, hvor den tidligere formand, Morten Christensen, bød velkommen. Derefter fortalte Verner Bangshøj om femmandsgruppens planer, og der var stor enighed om, at denne gruppe skulle køre foreningen videre. Et af de punkter, hvor der var pæn spørgelyst, var omkring klippekort-ordningen. Som det har været hidtil har klippekortet kunnet gælde i et halvt år, men femmandsgruppen så gerne denne ordning slettet, da det er svært at styre medlemslisten. Derfor har man i stedet indført ordningen om et månedskort, så man kan træne én gang om ugen. Verner Bangshøj: - Nu skal vi først og fremmest arbejde på at få flere medlemmer, men også bedre styr på foreningen. De aftaler, vi nu har med ejerne, All Round Fittness, gælder til generalforsamlingen næste år i marts. Generalforsamlingen varede et par timer og forløb i god ro og orden.