EMNER

Sportsfiskere vil hjælpe fiskene

Planlægger at restaurere Østerkær Bæk ved Glenstrup Sø i samarbejde med Mariagerfjord kommune.

Glenstrup Sø er Hobro Sportsfiskerforenings hjemmevand, men bestyrelsen har fået til opgave at se på muligheder for at udvide territorialfarvandet. Arkivfoto: Grete Dahl

Glenstrup Sø er Hobro Sportsfiskerforenings hjemmevand, men bestyrelsen har fået til opgave at se på muligheder for at udvide territorialfarvandet. Arkivfoto: Grete Dahl

Hobro Sportsfiskerforening er langt fremme i wadestøvlerne, når det gælder projekter til forbedring af vandmiljøet og dermed fiskenes vilkår. I næste uge vil foreningen aftale sin medvirken i restaurering af Østerkær Bæk ved Glenstrup Sø med Mariagerfjord kommune. - Det er to år siden, foreningen sendte en ansøgning til kommunen, så det er ikke sport for tidligt at komme i gang, mente man på den årlige generalforsamling, der blev holdt i Hobro Medborgerhus onsdag aften. Projekt fritlægning af Gettrup Bæk er afsluttet, og allerede i vinter har ørrederne kvitteret med flittig brug af de nye gydebanker. Foreningen fik i øvrigt et diplom for veludført opgave af Danmarks Sportsfiskerforbund. Med diplomet fulgte 5000 kr. Desuden regner foreningen med også i næste uge at være med til at mærke et nyt løb op for en rørlagt kilde ved Kielstrup Sø. Anders Krogh Nielsen gik efter to år på posten af som formand og blev afløst af Niels Bach Nielsen, Hørby. Martin Andersen, Randers blev nyvalgt, mens Allan Andersen, Hobro, forlod bestyrelsen. Kontingentet blev forhøjet med 50 år til 500 kr. pr. år. Til gengæld får foreningens ca. 500 medlemmer mulighed for frit at bruge foreningens både ved Glenstrup Sø og muligvis udsigt til nyt fiskevand. Bestyrelsen har fået til opgave at undersøge mulighederne for at leje nye fiskerettigheder. Efter generalforsamlingen underholdt Henrik Leth fra Randers med billeder og inspirerende sandfærdige historier om fiskeri i Himmerland og Midtjylland. Henrik Leth foreslog i øvrigt foreningen at oprette en blog på Facebook, indtil den selv får en hjemmeside. Man kan finde stedet via Henrik Leths hjemmeside www.brakvand.dk.